צילום: הרצל יוסף אב לעשרה ילדים, שגר בקרוון ומתפרנס בדוחק מעבודות זמניות, דורש ממס הכנסה, באמצעות בא כוחו, עו"ד אלי דורון ממשרד דורון-טיקוצקי, לקבל פיצוי בסך 150 אלף ש"ח, לאחר שלטענתו ננקטו נגדו הליכי גבייה בטעות.

לטענת עו"ד דורון, האב קיבל לפני מספר שנים דרישת תשלום ממס הכנסה בגין חובו מעסק שבו הוא עובד כעצמאי. האיש פנה מספר פעמים למס הכנסה ודיווח להם כי אין לו כל עסק וכי כנראה מדובר בטעות.

אולם, למרות זאת מס הכנסה ביצע עיקולים בקרוון שבו גר האב, הוציא חלק מהרכוש ואף הטיל עיקולים על נכסיו וזכויותיו. רק לאחר שפנה האב למס הכנסה באמצעות עורך דין, התבררה הטעות - החוב הוא של אדם אחר.

במכתבו לרשויות המס, כותב עו"ד דורון: "על אף המחדלים החמורים של רשות מס הכנסה בעניינו של מרשנו, כמתואר לעיל, הרי שלמעט הודעות בדבר ביטול ההליכים וסגירת תיקו, מרשנו לא קיבל הצעה לפיצוי כספי כלשהו בגין הנזקים הרבים שנגרמו לו, ויתרה מכך, הלה לא קיבל ולו הודעת התנצלות אחת ויחידה על הסבל שנגרם לו על לא עוול בכפו.

"מיותר לציין, כי עסקינן בהתנהלות רשלנית, בלתי ראויה ובוודאי שזו אינה מצופה ממי מרשויות המדינה ובוודאי שלא מרשות המסים. כן יובהר, כי לרשות המיסים אחריות מלאה ובלעדית לנזקי מרשנו ובני משפחתו כתוצאה מהתנהלותם הכושלת והרשלנית של מי מעובדיה בעניינו.

"אשר על כל האמור לעיל, כדי להימנע מהצורך בפנייה לערכאות לצורך מיצוי זכויותיו, ובגין עוגמת הנפש, הסבל הרב, הנזקים הכלכליים והפגיעה הקשה בשמו הטוב של מרשנו, לרבות בגין סבלם של בני משפחתו, הנכם נדרשים לפצות את מרשנו בסך של 150 אלף שקלים".