צילום: מישל דוט קום מערכות למישוב אוויר יותקנו ברציפי הדלק בנמל והן עתידות לפעול בסוף השנה הנוכחית. זאת, לאחר שהמשרד להגנת הסביבה חייב את חברת תש"ן, במסגרת תנאי רישיון עסק, בהתקנת מערכת מישוב אדים שתפקידה לקלוט, לטפל ולצמצם למינימום פליטה של אדי דלק לסביבה.

חברת תש"ן מפעילה את נמל הדלק ועוסקת בשינוע תזקיקי דלק ע"י מיכליות ים. מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי "כל מילוי של מיכלית ים בתזקיק כלשהו גורמת לפליטת האדים הנמצאים בתוכה אל הסביבה. בהיעדר מתקן טיפול, האדים הנ"ל נפלטים ללא מפריע ועלולים לגרום למטרדי ריחות ולזיהום אוויר בסביבה".

במשרד ציינו כי "לפי כך, המשרד חייב את חברת תש"ן, במסגרת תנאי רישיון עסק, בהתקנת מערכת מישוב אדים שתפקידה לקלוט, לטפל ולצמצם למינימום פליטה של האדים הנ"ל לסביבה".

עוד נמסר כי על פי התנאים, המערכת אמורה להתחיל לפעול עד סוף שנת 2010. "הפעלת המערכת כאמור תביא להפחתה של כ-98% בכמות האדים הנפלטים לסביבה, ובכך תתרום לשיפור איכות האוויר באזור מפרץ חיפה", ציינו במשרד.

מקורות בחברת תש"ן אמרו ל"ידיעות חיפה" כי החברה פועלת בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה וכי בכוונתה לצאת בקרוב למכרז בינלאומי בנושא זה.