צילום: גיל יוחנן זעם במגזר הדתי בעיר לאחר שהתברר כי במשך כל חג הפסח נמכר חמץ בחיפה באופן גלוי. במהלך החג התברר כי עסקים רבים מכרו חמץ, ולא מדובר רק במכירת חמץ בעסקים בשכונות הערביות, דבר שהוא אולי טבעי, אלא גם בשכונות יהודיות כמו בהדר ואפילו בכרמל.

אותם עסקים שמכרו חמץ זכו להצלחה עסקית משמעותית. המונים הסתערו על המאפיות והמסעדות בעיר התחתית בוואדי ניסנאס ובמקומות שונים בעיר. מסעדות היו עמוסות ובמאפיות רבות לא היו פיתות לא משום שבעליהן החליטו להתחשב בציבור היהודי, אלא פשוט משום שהציבור היהודי קנה את כולן. גם פקחים שנשלחו למספר מקומות לא שינו את המצב ומספר דוחות שחולקו, לטענת פעילי הציבור הדתי, לא מנעו את הילולת החמץ.

חבר מועצת העיר, הרב אריה בליטנטל מהחזית הדתית, זועם: "חמור מאוד שציבור בעיר לא מתחשב בציבור אחר. למיטב ידיעתי, יש חוק עזר שאוסר על מכירת חמץ בפסח, והחוק הזה לא נאכף מספיק. התלוננתי במהלך החג בפני ראש העיר ואגף הפיקוח, ואכן בעקבות תלונותיי נשלחו פקחים לחלק דוחות, אבל לא מספיק לצערי. אני סבור שמדובר לא רק בעניין משפטי, אלא בעיקר מוסרי וחברתי.

"גם ללא חוקי עזר וללא פקחים, הייתי מצפה מהציבור הערבי וכן מהציבור החילוני להתחשב בציבור היהודי ששומר על החג ומקפיד על הכשרות, ולא לעשות לנו דווקא. כפי שאנחנו לא נתיר מכירת אלכוהול בשכונות מוסלמיות, כדי לא לפגוע בשכנינו הערבים, הייתי מצפה מהם לא למכור חמץ בפסח. אני מקווה שאכיפת חוקי העזר ביחד עם הסברה וקריאה להתחשבות הדדית תמנע בעתיד התנהלות שכזו".

יו"ר המועצה הדתית, הרב אבי ויצמן, אמר ל"ידיעות חיפה": "נעשתה ישיבה מקדימה ביחד עם ראש מחלקת הכשרות, הרב דוד אבוחצירא, אצל ראש העיר, יונה יהב, אחריה יצאה הוראה חד משמעית כי במקום ריכוז גבוה של יהודים תיעשה אכיפה ואף פורסם טלפון חירום".