צילום: דורון סולומון חופי הרחצה, המשתרעים לאורך 17 ק"מ, מתוכם כ-3.5 ק"מ חופי רחצה מוכרזים, עדיין מסוכנים למתרחצים. כך עולה מבדיקת "ידיעות חיפה", אשר בוצעה בחופים לאחר שדרוגם בעלות של כ-23 מיליון ש"ח. מדובר בחופי הרחצה העירוניים: חוף דדו, חוף הכרמל, חוף בת-גלים, החוף השקט וחוף קריית-חיים.

מיליוני השקלים הושקעו בהכנת החופים לפתיחת עונת הרחצה, בתיקון נזקים שוטפים בחופים ובטיילות החוף ובמתן שירותי הצלה, עזרה ראשונה, ניקיון ואבטחה. עם זאת, טרם בוצעו עבודות שיקום ושדרוג הכרחיות. חשוב לציין שהבדיקה נערכה עם פתיחת עונת הרחצה לפני שבועיים.

בתחילת השבוע שעבר עוד עסקו בחוף בת-גלים בשיקום שבילים ובריצוף מחדש של רחבות שליד חדרי ההלבשה והשירותים. בחלק הצפוני של החוף עסקו הפועלים בעבודות ריצוף, ודרומה יותר בוצעו עבודות גרנוליט. בשני המקרים נחסמה הגישה לבאי החוף והשטח נראה כאתר בנייה.

עם זאת, ראוי לציין כי בחוף הוקמו ארבע סככות הצלה חדשות, בנוסף לאלה שהוקמו בשנה שעברה. כמו כן שופץ בחוף מבנה השירותים, הותקן שעון דיגיטלי חדש, המראה הן את השעה והן את הטמפרטורה. זאת, לאחר שבשנה שעברה נבנה בחוף מגדל הצלה חדש ושודרג המבנה המרכזי. המרפאה שאמורה להגיש עזרה ראשונה למבקרי החוף הייתה מפורקת והציוד הוצא ממנה, כפי הנראה לצורכי שיפוץ המקום. בברזיות לא היו מים ונראה כי הן סתומות. במתקן לניקוי זפת לא הייתה מברשת ולא היה חומר מסיר זפת, אך המתקן היה נקי וצבוע. אולם יותר מכול בלטה לעין הרשת המתכתית החלודה סביב מגרש הכדורסל.

בעת הסיור בחוף הכרמל, שבו הושקעו בשנה שעברה כ-250 אלף ש”ח בשדרוג הריצוף לאחר שהטיילת ניזוקה מסערות החורף, התברר כי יש קטעים שלא תוקנו ועדיין קיימים שקעים בריצוף. חלק מאבני הריצוף אף הפכו למיפגע לאחר שקיעתן. בנוסף, ניתן היה להבחין בכך שחלק מעמודי הדגלים נשברו וחלקם חלוד, מעוקם ונוטה להישבר. יש לציין כמו כן שבשעות הבוקר, בהן גדשו מאות מתרחצים את החוף, המרפאה לעזרה ראשונה לא הייתה פעילה. במתקנים להסרת הזפת מהרגליים, המוצבים לאורך הטיילת, לא היה חומר ניקוי.

אשפה לאורך החוף (צילום: דורון סולומון)

זאת ועוד, בחלק הדרומי יותר של חוף דדו התגלו מראות של זוהמה ואשפה בכל מקום. יש לציין כי בעיית הלכלוך הייתה מרכזית בביקורת החופים השנה. ערימות של לכלוך מפוזרות ושקיות אשפה שלא נאספו נראות כמעט בכל החופים המוכרזים. הלכלוך והזוהמה נגרמים בעיקר בשל כך שהמבקרים מתעצלים לא פעם לאסוף אחריהם את האשפה.

מהעירייה נמסר: לחיפה 17 ק”מ חופים הנחשבים ליפים ולמטופחים בארץ בזכות רמת השירות, הניקיון והתחזוקה שלהם. העירייה משקיעה מדי שנה 23 מיליון ש”ח בתפעול ובתחזוקת החופים אותם פוקדים מיליוני מתרחצים מדי שנה. במסגרת זו מבוצעים לקראת פתיחת עונת הרחצה מדי שנה שיפורים ועבודות תחזוקה בכל החופים על מנת להביאם לרמת התחזוקה הגבוהה אותה קבעה הנהלת העירייה. בשעת כתיבת שורות אלה חופי הרחה עדיין לא נפתחו.

"בימים אלה פועלים עובדי אגף החופים להשלמת עבודות התחזוקה ושיקום החופים. במסגרת מנוקים החופים באופן שוטף מספר פעמים מדי יום עד לשעות אחר הצהריים כאשר במהלך העונה יתוגבר מערך הניקיון בכל החופים עד לשעות הערב".