צילום: אבי ברומברג ארגון חיים וסביבה העניק בשבוע שעבר את אות הגלובוס הירוק לשנת 2010 על מצוינות בפעילות למען הסביבה למנכ"לית רשות נחל הקישון, שרון ניסים. הפרס לניסים הוענק לה על פעילותה לשיקום נחל הקישון ומאבקה נגד תוכניות הפיתוח שמקדמת חברת נמלי ישראל באזור מורד הנחל. אות הגלובוס הירוק הוענק לנסים במסגרת אירועי יום כדור הארץ.

נסים, בת 34, תושבת מושב דור שבחוף הכרמל, היא מוסמכת החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה ובוגרת תוכנית מנהיגות סביבתית של מרכז השל, אוניברסיטת תל-אביב והמשרד להגנת הסביבה.

בהחלטת הוועדה שהעניקה לניסים את הפרס נאמר כי "מאז מינויה כמנכ"ל רשות נחל הקישון, בגיל 30 בלבד, מובילה שרון ניסים בנחישות ותוך הפגנת אומץ לב ציבורי את המאמץ לשיקום הנחל, שסבל במשך שנים רבות מזיהום כבד, ולשמירת גדותיו פתוחות לציבור הרחב, בתור אחד ממוקדי הטבע האחרונים במפרץ חיפה.

"ניסים פועלת בשיתוף פעולה עם גופים סביבתיים ביניהם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, מכון דש"א ועוד, מול לחצים כבדים מצד גורמים אינטרסנטיים וכלכליים חזקים ביותר, המבקשים ליעד את גדות הנחל לפיתוח תשתיות נמליות ולמשטחי אחסון למכולות. בפעילות זו מחזקת שרון את האמון ביושרתם וחריצותם של נושאי משרה ציבוריים, ופועלת להבטיח את עתידו של נחל הקישון כנחל חי המהווה דוגמא ומופת של שיקום נחלים מזוהמים אחרים, ואבן שואבת לציבור הרחב במטרופולין חיפה".

ל"ידיעות חיפה" נודע כי בין הממליצים על מתן הפרס לרשות נחל הקישון נמנו אנשי אקדמיה המוכרים בחיפה גם בעמדותיהם הסביבתיות, ביניהם פרופ' יוסי בן-ארצי, רקטור אוניברסיטת חיפה, ומנהלת תחום איכות סביבה, מוסד נאמן בטכניון, ד"ר אופירה אילון.