יו"ר התאחדות התעשיינים בצפון, מיקי שרן, אמר ל"ידיעות חיפה", כי הוא מודאג ממצב התעשייה בחיפה והצפון. לדברי שירן, על הממשלה לקחת אחריות ולפעול מיידית לחיזוק התעשיינים בצפון, המהווים שליש מהתעשיינים בארץ, והאחראיים לכ-15% מהתוצר הלאומי בישראל.

"התעשייה הישראלית הינה המעסיק הגדול בצפון ולכן אחראית לפרנסת עשרות אלפי משפחות", אומר שירן. "פיתוח הצפון הוא צורך לאומי חיוני למדינת ישראל כי הוא מהווה מסד חשוב ביותר בחוסן הלאומי של המדינה. לצורך פיתוח הצפון יש לפעול לצמצום פערים כלכליים וחברתיים בין צפון למרכז. צמצום הפערים יוביל לצמצום מתחים באוכלוסייה המגוונת, מיצוי יעיל וטוב יותר של ההון האנושי בצפון, ובתהליך הדרגתי ישפר את הלכידות והחוסן הכלכלי-חברתי במדינה".

שרן לא רק מתריע, הוא גם מציע תוכנית פעולה מסודרת שתעלה את ענף התעשייה בצפון על פסי הצמיחה. לשיטתו של שרן, יש לפעול לקידום תוכניות פיתוח של התחבורה בצפון, של הרכבת, כביש 6 ושדה תעופה משודרג. פיתוח תחבורתי יקל על ניידות ונגישות ויצמצם את הפער בין מרכז ופריפריות. נקודה חשובה נוספת בפיתוח הצפון, רואה שרן בנמל חיפה. לדבריו, יש להקים נמל פרטי בצפון מפרץ חיפה שיהווה עוגן כלכלי ותעסוקתי לכל צפון הארץ מחד ומשקל נגד לנמל מרכז הארץ באשדוד.

לגבי המפעלים הקטנים והבינוניים בצפון, שרן מציע כי תינתן להם רשת הגנה שתביא להתחזקות המפעלים. בתוך כך, שרן מציע כי תינתן הקצאת תמיכות ייעודיות לצפון במסגרת תוכנית לעידוד תעסוקה בצפון. בנוסף, יש לפעול להקצאת משאבים לשילוב מוגבר של אוכלוסיות מסוימות בתעשייה, אלה ששיעור המועסקים בהן נמוך, למשל במגזר הלא יהודי, במגזר היהודי חרדי ובהעלאת שיעור הנשים המועסקות בתעשייה בצפון.

לפתוח עוד בתי ספר טכנולוגיים
בניגוד למגמה של סגירת בתי ספר טכנולוגיים בחיפה, שרן קורא דווקא לפתוח עוד מוסדות חינוך שיכשירו חיפאים לעבודה בתעשייה. “כדי להתמודד עם חברות בחו”ל, עלינו להעמיד את תלמידי הטכנולוגיה של ישראל בשורה הראשונה, ולא לחסוך במשאבים לצורך כך”, אומר שרן.

הוא הוסיף: "ללא הכשרת דור המשך איכותי בתעשייה אין עתיד למדינה ככלל ולצפון בפרט. הרחבת התשתית לנגישות תלמידים לחינוך ולימודים, תוך דגש על ישובים מרוחקים".

בנוסף, שרן קורא לזרז את המעבר לשימוש בגז טבעי בתעשייה. “יישום האפשרות למעבר בצפון הארץ לשימוש בגז טבעי במקום מזוט ופחם, יגביר את התחרותיות של הצפון, יקטין מאוד את הזיהום הסביבתי ויוכל לשמור על מקומות התעסוקה של העובדים בתעשיות הזקוקות למשאב הגז הטבעי”, אומר שרן.

נקודה אחרונה אותה מציע שרן, היא הקמת בית משפט לעניינים כלכליים גם בצפון. הדבר יפחית מההזדקקות למרכז הארץ, ייעל את ההתנהלות העסקית ויתרום לחיזוקו של הצפון. “כל הצעדים הללו יביאו לשינוי אמיתי בצפון וצמיחה בריאה בחיפה והצפון”, מסכם שרן. “יש לקוות כי התוכנית תזכה לטיפול של הגורמים הנוגעים דבר בממשלת ישראל”.