צילום: יורם כהן שלושה מקרים מזעזעים של התעללות בבעלי חיים על ידי ילדים נחשפו בתוך מספר ימים באותו הרחוב בשכונת הדר. מדובר בילדים בגילאי 5-9, שמצאו שיטות שונות להתעללות בבעלי החיים: להציתם באש, לזרוק אותם לפח האשפה בעודם בחיים או להכותם עד מוות. השכנים פוחדים להתערב או להזמין משטרה מחשש לתגובת ההורים.

המקרה הראשון הוא תחביב חדש ומסוכן שסיגלו להם כמה מילדי הרחוב: להעלות חתולים באש, ולשם כך הם אף הגו ובנו מכשיר מיוחד. בעת כניסתה לרכב של כתבת העיתון בשבוע שעבר ברחוב עמק הזיתים, היא הבחינה בקבוצת ילדים בני תשע שטיפסו במעלה הרחוב והחזיקו בידיהם מכשירים שבקצה שלהם הורכב בלון רגיל. אחד הילדים אחז בידו מיכל בנפח של כחצי ליטר, שהכיל אלכוהול, וילד אחר החזיק בידו קופסת גפרורים.

כשהילדים הבחינו בשני חתולים שיצאו מאחת הגינות, הילד שהחזיק את בקבוק האלכוהול הכניס את הבלון שעל המכשיר המאולתר לפיו ונשף עליהם את הנוזל. הילד השני כבר היה מוכן עם הגפרורים. הכתבת קראה לעבר הילדים: "מה אתם עושים"?, ומבטם המושפל של הילדים אישש את חששותיה. מתברר כי הילדים בנו מכשיר מיוחד, שבעזרתו הם יורים אלכוהול על החתולים ואחר כך מעלים אותם באש. הילדים נמלטו מהמקום במהרה.

הילדים עם המכשירים להתעללות בחתולים (צילום: מי-טל בן סימון)

שכנה שהייתה עדה למקרה, אמרה כי תופעת ההתעללות בבעלי חיים ברחוב היא דבר שבשגרה ושאף אחד מהורי הילדים הללו לא נוקף אצבע כדי למנוע את התופעה. השכנה הציצה לצדדים ועיניה אמרו הכול - היא פוחדת מתגובת השכנים.

למחרת בבוקר, התקבלה באגודת חובבי החתולים חיפה קריאה בהולה לרחוב עמק הזיתים על ידי אחד השכנים שראה ילד בן 5.5 הורג גור חתולים. השכן סיפר כי הילד מתעלל באופן סדרתי בחתולים וכי מדי יום הוא תר אחר החתולים לאורך הרחוב, מתחת לרכבים חונים או בין השיחים, וכשהוא מאתר אותם בעזרת מקל שהוא נושא עימו, הוא מכה אותם, לפעמים עד מוות. השכן פוחד לערב את המשטרה מחשש לתגובת הוריו של הילד, לכן הוא פנה לעזרת האגודה.

במכתב ששלחה דוברת האגודה, מאיה ריל נגל, להוריו של הילד, היא כתבה בין השאר כי "על פי חוק צער בעלי חיים, הרי שכל התעללות בבעל חיים, לרבות פגיעה בחתולי רחוב וברווחתם ולרבות לכידתם, כל פגיעה בהם ובוודאי המתתם, הינה עבירה על הוראות החוק, שדינה עד שלוש שנות מאסר".

היא ציינה כי על ההורים לקחת אחריות על מעשי ילדיהם וכי להבא היא תערב את רשויות הרווחה והמשטרה. לדברי רינגל, "אגודת חובבי החתולים בישראל ניצבת חסרת אונים מול מקרי התעללות חמורים שמובאים לידיעתה השכם והערב, לרבות על ידי ילדים. היו מקרים בהם הורים ידעו ולא נקטו בשום פעולה. לא פעם ניסתה העמותה להידבר עם המתעללים מעבר למכתבי אזהרה שנשלחים כחוק, אך נתקלה בתגובות עוינות, בלשון המעטה".

הסיפור המלא - בסוף השבוע ב"ידיעות חיפה"