צילום: הרצל יוסף שופט בית משפט השלום, ערן קוטון, חייב את בנק הפועלים להשיב כספים לחשבון של נאשם, לאחר שנקבע כי החשבון מוקפא בצו של בית משפט, וכי ההקפאה חלה גם על זכויות הבנק.

ראשית הפרשה עת הורה בית המשפט על הקפאת חשבון בנק של נאשם בזיוף צוואה. נגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו נטען כי זייף צוואה של אישה שהלכה לעולמה, ובזכות הצוואה המזויפת שילשל לכיסו 2.5 מיליון ש"ח וכן העביר את דירת האישה על שמו.

המשטרה איתרה חשבונות בנק של הנאשם ואשתו ובית המשפט, כאמור, נתן צו להקפאת החשבונות. כאשר הגיע הנאשם להסדר טיעון עם התביעה, והיה עליו להפקיד סכום של מיליון ש"ח במסגרת ההסדר התברר לבא כוחו של הנאשם, עו"ד טומי נדשי, שלמרות הקפאת החשבונות, הבנק בכל זאת משך כספים רבים מהחשבון וטען לזכותו לקיזוז. עו"ד נדשי עתר לבית המשפט בדרישה לחייב את הבנק להשיב את הכספים, תוך שהוא מציין כי התנהלות הבנק לא רק מהווה הפרה בוטה של צו בית המשפט, אלא פוגעת בזכותו של הנאשם להגיע להסדר עם המשטרה, עקב הפגיעה באפשרות להפקיד הערבות לאור משיכת הכספים על-ידי הבנק.

בהחלטה שיפוטית יוצאת דופן קבע השופט קוטון כי לבנק אין זכות לבצע פעולות בחשבון שהוקפא על-ידי בית משפט, והורה לבנק להשיב את כל הכספים שנמשכו מהחשבונות המוקפאים.