צילום: ג'ו קוט שופטת ביהמ”ש לענייני משפחה, אלה מירז, קבעה בהחלטה יוצאת דופן, כי אב ישלם עבור מזונות ילדיו הקטינים, סך גלובלי של 400 ש”ח בלבד לחודש לכל ילד.

ביהמ”ש פסק סכום מזונות נמוך באופן משמעותי, מסך המזונות המינימליים הנפסקים לקטין, העומדים כיום על-סך של כ 1,300 ש”ח לחודש ובנוסף ישלום עבור הוצאות מגורי הילדים.

האב, המיוצג על-ידי עו”ד צחי זיסמן, טען כי חרף הוראות החוק והפסיקה, הקובעות כי חלה חובה אבסולוטית על אב לשלם עבור מזונות ילדיו הקטינים, ערך השיוויון הינו מנכסי צאן ברזל של השיטה הישראלית ועל ביהמ”ש לשאוף וליישם ערך זה גם בתחום דיני המשפחה. כמו כן, טען האב באמצעות ב”כ עו”ד זיסמן, כי בפסיקת מזונות קטינים על ביהמ”ש להתחשב ביכולת האב וכי יש להותיר לאב סכום סביר למחייתו וצרכיו.

ביהמ”ש לענייני משפחה אימץ את טענות האב ופסק סכום מזונות נמוך, באופן ניכר, מסכום המזונות המינימליים הקבועים בפסיקת בית המשפט, לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, ותוך לקיחה בחשבון של מצבו הכלכלי הקשה של האב.