צילום: Index Open מקרה מוזר במיוחד הגיע לטיפולה של עורכת הדין שרין סולן, המתמחה בדיני משפחה. גבר יפה תואר פנה אליה במצוקתו, והציג בפניה הסכם ממון שהוא חתם עם אשתו, לפיו אם הוא יעז לבגוד באשתו, הוא יאבד את זכויותיו ברכוש המשותף.

הגבר סיפר לעו"ד סולן כי למרות ההסכם, הוא בגד באשתו ונתפס בקלקלתו, וכעת אשתו תובעת את מלאו הרכוש, על-פי ההסכם. עו"ד סולן עתרה לבית המשפט לבטל את ההסכם, בטענה כי מדובר בהסכם גורף וכי לא יעלה על הדעת למנוע מאדם לפעול על-פי תשוקותיו, ולקנוס אותו אם ניהל רומן מהצד.

בסופו של דבר, במהלך המשפט החליטה האישה שהיא מעדיפה גבר יפה בבית על-פני מלוא הזכויות ברכוש, והיא הסכימה לבטל את הסכם הממון כנגד חזרת הגבר לבית.