צילום: index open נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בייניש, נדרשה בשבוע שעבר לדון בערעורו ההזוי משהו של נאשם בבית משפט השלום. הנאשם דרש מאחת השופטות בבית משפט
השלום לפסול את עצמה מלדון בעניינו ומשזו סירבה הוא פנה לבית המשפט העליון.

לדברי הנאשם, שבחר לייצג את עצמו בעליון, הדיון שהתקיים בעניינו בפני השופטת התנהל לכאורה "בצעקות ובאווירה של פחד". מכתב הערעור עולה כי הנאשם מכיר בכך שטענותיו אינן מקימות עילה לפסילת שופט, אך לשיטתו, משהוגשה על-ידו בקשת פסילה, הרי שהאווירה - שהייתה עכורה מלכתחילה - נעכרה עוד יותר, ובנסיבות אלו כדאי ששופט אחר יחרוץ את דינו.

השופטת בייניש דחתה את הערעור וקבעה כי בטענותיו של המערער אין כל ממש לגופן, וסיכמה: "כידוע, תחושתו הסובייקטיבית של בעל דין כי נוצרה אצל בית המשפט דעה קדומה ביחס אליו אין בה כדי להקים עילה לפסילת השופט".