תוכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים תחל לראשונה כפיילוט בבית הספר טשרניחובסקי החל מכיתות א'. מדובר בתוכנית לימוד המטפחת מצוינות ומזמנת אתגרים חדשים לתלמידים מצטיינים בתחומים שונים על-ידי השתתפותם בקורסים אוניברסיטאיים, במקצועות המדע, מתמטיקה, אמנות, מוזיקה ואנגלית. בשנתיים האחרונות הופעלה רק בשני בתי ספר בעיר אך מכיתות ג' ומעלה.

בהקשר זה יצוין כי על-פי סטטיסטיקות שנערכו בבתי ספר ברחבי הארץ כ-20% מהתלמידים הינם תלמידים מצטיינים, כאלו שעברו מבחנים לאבחון מחוננות או כאלו שההישגים הלימודיים שלהם מצביעים על יכולות גבוהות.

"מדובר באחת משתי הקדימויות שלנו בבית הספר העוסקות לא במיצוי אלא במימוש היכולות של כל אחד מהתלמידים והתלמידים", מסביר מנהל בית הספר, דורון ויינברג.
"לפני שנתיים נכנסנו לאופק חדש וקיבלנו סל שעות רחב שבאמצעותו אנו מתגברים תלמידים בינוניים ומתקשים, ובמקצת השעות אנו מחזקים גם תלמידים מצטיינים".

"כדי שהקדימות הזו תאפשר לנו להגיע לכל התלמידים החזקים נכנסנו למהלך חשיבתי בשיתוף משרד החינוך והוחלט במשותף ליישם בבית הספר את תוכנית אמירים וכך נגיע לתמידים החזקים כבר בכיתה א".

ויינברג ציין כי בתום תקופת התנסות זו וראיון אישי עם כל תלמיד יחליט הצוות הפדגוגי מי התלמידים שימשיכו בתוכנית. עוד אמר ויינברג כי התוכנית מעמידה את בית הספר כמתחרה ראוי לבתי הספר הפרטיים בעיר וכי השנה חל גידול של 34% במספר התלמידים שנרשמו לבית הספר.