צילום: AP ההתרעות שהתקבלו באירופה על אפשרות לפיגועים בשדות תעופה, וחששן של מדינות רבות באירופה כי צוותי האבטחה יצטרכו לעמוד באתגרים אמיתיים דוגמת מחבלים מתאבדים והטמנת פצצות, הובילה את האיחוד האירופי לקדם תכניות לשיפור מערך האבטחה בשדות התעופה.

במסגרת תוכניות לשיפור מערכי האבטחה, פנו באיחוד האירופי לטכניון במטרה שיבדוק את מערכי האבטחה בשדות התעופה, ויציע כיצד לייעל את פעילותם. האיחוד האירופי העמיד לטובת קבוצת מחקר בראשות הטכניון תקציב בגובה 3.4 מיליון יורו. בטכניון הסבירו כי באיחוד האירופי מבקשים לבדוק את תגובות צוותי האבטחה למצבי חירום תוך התמקדות בצד האנושי של הדברים ולא הטכנולוגי.

"כבר גילינו ב-250 תצפיות שעשינו שעובדים רבים לא פועלים לפי ההנחיות", אמר פרופ' אבי קירשנבאום מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון, "הדבר נובע מכך שההכשרה בנויה על הפרט, בעוד ההחלטות מתקבלות בקבוצה. הדבר מביא לאזעקות שווא רבות, הגורמות לשיבושים ולבזבוז גדול של משאבים. יש להתאים את ההכשרה למצב בשטח".