צילום: מי-טל בן סימון הדוח השנתי של המועצה הלאומית לשלום הילד מציג תמונת מצב מדאיגה בנוגע למצבם של ילדי מחוז חיפה והצפון. הדוח מתייחס לשנים 2000-2008, וניתן להסיק ממנו על המגמות בתחום העוני.

על-פי הדוח, הנקרא "ילדים ועוני בישראל", עולה כי לא פחות מ-31.5% מהילדים במחוז חיפה, וכן 42.8% מילדי מחוז צפון, נמצאו בשנת 2008 מתחת לקו העוני. נתוני העוני בחיפה והצפון גבוהים בהרבה ממחוזות ת"א (17%) והמרכז (23%), אך נמוכה ממחוז ירושלים (54.9%).

נתון חמור נוסף באשר לחיפה, מצביע על כך כי בשנת 2008, כ-6% מכלל הילדים בעיר נמנו על משפחות שנתמכות בקצבה של הבטחת הכנסה. אומנם הנתון החיפאי הינו זהה לממוצע הארצי, אך הוא הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות. כך בירושלים רק 2.4% מהילדים נתמכים על-ידי גמלה של הבטחת הכנסה, ובת"א-יפו רק 3%.

מחברי הדוח מדגישים, כי בשנת 2008 יותר מחמישית מן הילדים היהודים ויותר מ-60.0% מהילדים הלא יהודים חיו מתחת לקו העוני. בשנים 2007-2008 כ-34% מהילדים בישראל, דהיינו כל ילד שלישי לפחות חי מתחת לקו העוני.