השבוע הוגשו מסקנותיה של ועדת הבדיקה שמונתה על ידי המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, במטרה לבדוק את התנהלות הטיפול במקרה אלימות שהתרחש בבית ספר כפר גלים לפני כשלושה שבועות ובו תלמיד הותקף באכזריות על ידי שני תלמידים הגדולים ממנו וכתוצאה מכך נזקק לטיפול רפואי בבית חולים שכלל תפרים בעינו.

בהמלצות ועדת הבדיקה נכתב, בין היתר, כי "יש לעדכן את קב"ט הכפר בכל אירוע חריג, בזמן אמת, יש להקפיד על האופן שבו נשמר המידע המצטבר במצלמות האבטחה, יש לחזור ולשנן לתלמידים את כללי ההתנהגות הנדרשים בעת התפתחות דיאלוג אלים אשר עלול בכל עת, להתפתח לדיאלוג פיזי אלים, יש לעשות את המהלכים הנדרשים לחיזוק התהליכים החינוכיים, ליצירת קשר חברתי ואינטגרציה טובה יותר בין האוכלוסיות התלמידים וההורים השונות".

כמו כן ממליצה הועדה לבנות תוכנית חינוכית מקיפה ולשלב בה גורם מתערב חיצוני שינחה ויאפשר דיאלוג חיובי פורה לטובת כלל התלמידים בכפר הנוער.

על פי מסקנות ועדת הבדיקה, כפי שהם מוצגות בדו"ח עולה כי "בית הספר פעל בהתאם לחוזרי מנכ"ל בנושא משטר ומשמעת בבית הספר, בית הספר נערך מבחינה לוגיסטית- ביטחונית ברמה טכנית גבוהה".