צילום: מיכאל קרמר תוצאות הבחינה הפסיכומטרית לשנת 2009 מגלות כי ממוצע ציוני הפסיכומטרי של תושבי העיר נמוך ב-11 נקודות מהממוצע הארצי. מהתוצאות, שפורסמו לאחרונה על-ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, עולה גם כי הנבחנים מתל-אביב, לעומת חיפה, קיבלו ציון הגבוה ב-57 נקודות מהממוצע הארצי.

אף על-פי שלא אמור להיות קשר בין מקום מגורים להישגים במבחן הפסיכומטרי, מתברר כעת שחיפאים מצליחים פחות במבחן זה, בייחוד לעומת התל-אביבים. כך, הציון הממוצע של נבחנים מתל-אביב, שנבחנו בפסיכומטרי בשנה שעברה, היה 588 נקודות, לעומת הממוצע החיפאי, שעמד על 520 נקודות בלבד.

עו"ד עמית בנימין, מנכ"ל המרכז ללימודי פסיכומטרי של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב, אמר כי הנתונים אכן מפתיעים וכי מערכת החינוך
בחיפה נחשבת לאיכותית. "נתון מעניין נוסף", לדבריו, "הוא הקשר ההדוק בין ציוני הפסיכומטרי להשכלת ההורים. מתברר שככל שההורים משכילים יותר, כך ילדיהם מצליחים יותר בפסיכומטרי. דווקא חיפה, כעיר שמאכלסת גם אוניברסיטה, גם את הטכניון וגם בתי חולים אוניברסיטאיים, בולטת בשיעור אקדמאים גבוה מאוד, ומפתיע לראות שהציון הממוצע של החיפאים היה נמוך מהממוצע הארצי, ועם פער עצום מהממוצע התל-אביבי", אמר בנימין.

גורמים בעירייה טענו שהנתון אינו מתחשב בהרכב האוכלוסייה בעיר ובמצב, לפיו כ-70 אלף מתושבי חיפה הם עולים חדשים מרוסיה ואצל כ-20 אלף תושבים נוספים העברית אינה שפת האם שלהם.

פרופ' יאיר קארו, נשיא המכללה האקדמית לחינוך אורנים הסביר בשיחה עם "ידיעות חיפה" כי חיפה מרכזת ביקושים לשכלה גבוהה מכל צפון הארץ, ולכן סביר להניח כי יש בה נוכחות ניכרת לאוכלוסיות מרקע תרבותי מגוון ומיכולות כלכליות שונות, ולמשתנים אלה השפעה על הישגי הפסיכומטרי.

פרופ' קארו: "הייתי נזהר לייחס חשיבות גדולה לרקע המשפחתי כגורם המלמד על יכולות למידה וחשיבה או אינטלקט ואינטליגנציה. כאשר יש מימון ומצב כלכלי טוב וחינוך וידע שהושגו בבתי ספר טובים או חינוך אפור איכותי, ניתן לשפר את ההישגים הפסיכומטריים, והרי כבר נאמר 'היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה'".

פרופ' קארו טוען שדווקא נרשמה עלייה בהישגיות ובחתירה להישגים אקדמיים בעיר ובפריפריה ולדוגמה הוא מביא את הפקולטה למדעי החברה והרוח של מכללת אורנים, שבה הייתה השנה עלייה של כ-%40 במספר הלומדים בשנה א', תוך עלייה משמעותית בהישגי הבגרויות והפסיכומטרי.