צילום: מישל דוט קום קבוצה של כ-100 מעובדי מחלקת הסוור בנמל הגישו בשבוע שעבר לבית הדין האזורי לעבודה תביעה להורות בפסק דין הצהרתי על ביטולו של ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ב-14 באוקטובר. מדובר בהסכם שנחתם בין חברת נמל חיפה לבין מי ששימש עד לא מזמן יו”ר ועד הסוור בנמל, אבנר הרשקו, הסכם שאיפשר את פתיחתו של מסוף הכרמל.

בשבוע שעבר, לבקשת הסוורים ובהסכמת המשיבים, הורה בית הדין על מחיקת הבקשה לצו מניעה זמני, ללא צו להוצאות, ועל קביעת התיק העיקרי להוכחות בחודש פברואר הקרוב.

בהחלטה שנתקבלה בפני השופטת מיכל אריסון-חילו נקבע כי יתאפשר לסוורים להגיש בתוך 15 יום כתב תביעה מתוקן, אליו הם מתכוונים לצרף כנתבעים גם את ההסתדרות. בדיון נכחו נציגים מארגון “כוח לעובדים” אליו שוקלים הסוורים לעבור. במהלך הדיון נטען על-ידי נציגי הנהלת חברת הנמל כי מקורה של הבקשה, לכאורה, בקמפיין בחירות לוועד הסוור שמנהלים חלק מהמועמדים, וכי אין בבקשה כל עילה משפטית לביטול ההסכם שנחתם עעל-ידי ארגון העובדים היציג – ההסתדרות.

בא כוח חברת הנמל, עו”ד עמי שחר, טען כי ההסכם כבר מבוצע הלכה למעשה, עובדים קיבלו כבר דרגות, קביעות ופרמיות כך שביטולו של ההסכם, יגרום ל”תוהו ובוהו” בנמל.

כתב התביעה המקורי הוגש בראשית השבוע נגד הרשקו ונגד חברת נמל חיפה. בכתב התביעה טוענים התובעים, המהווים יותר מ-70% מעובדי המחלקה, באמצעות פרקליטם עו”ד ניצן בר-אילן, כי תנאי העבודה במסוף הכרמל כבר הוסדרו במלואם בהסכם משנת 2001 ולא היה כל מקום לניהול משא ומתן חדש לאור הוראות ההסכם משנת 2001. בנוסף, הם טוענים כי ההסכם שהרשקו חתם עם ההנהלה מרע את תנאי עבודתם ואף יוצר הפרת בטיחות חמורה, לכאורה.

בכתב התביעה שהגיש עו”ד בר-אילן נטען כי ביום 22.9.2010 הודח הרשקו מכהונתו כמזכיר הוועד. בכך, טוענים התובעים, סמכותו של הרשקו לחתום על הסכם כלשהו פקעה, עם התחלת הליכי ההדחה שננקטו נגדו, ולפיכך ההסכם בטל. עוד נטען בכתב התביעה כי “ההסכם-המרע לא הוצג לתובעים בכלל, ובמסגרת אסיפה כללית בפרט, וכן לא אושר על-ידי רוב חברי הסקטור”. זאת ועוד, הם מציינים בתביעה כי חתימת הרשקו על הסכם זה נוגדת הסכם אחר, הקובע מפורשות כי כל הסכם שלא יישא חתימות של לפחות שניים מחברי הוועד, בטל.

עובדי הסוור טוענים בכתב התביעה, כי בהסכם מיום 6.3.2007, הוגדרו תקנים חדשים לעבודה עבור עובדי סוור המבצעים ומפקחים על תפעול שטחי
אחסנת מכולות באוניה. על-פי טענתם בתביעה, ההסכם החדש שעליו חתם הרשקו “מקצץ בתקני העבודה של הסקטור ב-25% בגין אותה עבודה”. בתוך כך הם טוענים כי מעבר לפגיעה החמורה, לכאורה, בבטיחות העבודה, החלת תנאי “ההסכם–המרע”, תגרום לירידה בשכר, זאת בהיעדר תקנים לביצוע עבודתם כמקודם. בכתב התביעה צוין כי “ברור שעובדי הסוור לא הסכימו ולא היו מסכימים להרעה כה משמעותית בתנאי עבודתם ובשכרם”.

בבקשה למתן סעדים זמניים, שהוגשה גם היא לביהמ”ש, מועלית בין השאר נגד חברת הנמל ונגד הרשקו טענה קשה, לפיה “המשיבים פעלו בדרך לא דרך, לרבות במרמה, תרמית והטעיה ובכוונה מכוון ועשו כל אשר לאל ידם על-מנת להונות את המבקשים ולהחיל עליהם תנאי הסכם שלא הסכימו לו”.

באמצעות פרקליטם, עו”ד בר-אילן, מבקשים העותרים מבית הדין להורות על מתן פסק דין הצהרתי, לפיו “ההסכם-המרע” בטל, וכן על השבת המצב לקדמותו ערב החתימה על ההסכם בהתאם לתנאי הסכם מ-6.3.2007.

בתגובה לכתבה דחה הרשקו את כל הטענות שהועלו נגדו במסגרת כתב התביעה. על הטענה לפיה לכאורה לא היה מוסמך לחתום על ההסכם, אמר: "זה לא נכון. באותו זמן שהייתי מזכיר הוועד, היה מותר לי לחתום".

לגבי הטענה שכביכול הוא וההנהלה פעלו בדרך של תרמית, השיב הרשקו: "הם (עובדי המחלקה – א.ל.) ידעו מכל הסיפור הזה. הם היו איתי בהסתדרות והסכימו לחלק מהדברים, ואחר-כך הם טוענים שזה לא בסדר. הם רוצים להפיל את התיק עליי".

מחברת נמל חיפה נמסר בתגובה: "אין בבקשה הזמנית ו/או בכתב התביעה כל עילה משפטית. המדובר בהסכם קיבוצי תקף, שנחתם על-ידי ארגון העובדים היציג. הטענה של פעולה בדרך של מרמה ו/או תרמית וכיו"ב, מהווה השמצה שקרית על כל המשתמע מכך. כתב התביעה והבקשה הוגשו נגד מר אבנר הרשקו, חברת נמל חיפה והסתדרות העובדים, וככל הנראה, עומד מאחוריו קמפיין בחירות של חלק מהמועמדים לוועד העובדים, במסגרת בחירות שאמורות להיערך ב-5 בדצמבר".

"מן הראוי להוסיף, כי הבקשה הזמנית למתן צו זמני במעמד צד אחד נדחתה על-ידי כבוד השופטת מיכל אריסון-חילו בתאריך 14.11.2010. השופטת קבעה שאין מקום ליתן צו זמני במעמד צד אחד, כשמדובר בהסכם קיבוצי חתום. הדברים בהחלט מדברים בעד עצמם. תגובתה המפורטת של החברה תינתן בפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה באופן המתחייב על-פי דין