צילום: הרצל יוסף בעירייה עסוקים בימים אלה בהכנות אחרונות לאישור התקציב העירוני השנתי. גזבר העירייה, ג'אקי ואקים, וצוות משרדו חישבו ומצאו כי תקציב ההוצאות חורג ב-37 מיליון שקל.

החריגה נובעת, על-פי הגזבר, ממספר סיבות: הסכמי שכר עם ההסתדרות, בגינם מדי שנה יש עדכוני שכר אוטומטיים לעובדי העירייה; שחיקה ריאלית של הארנונה, כלומר בעוד שתעריפי הארנונה נשארו קבועים, המדד וההוצאות העירייה עלו בשנים האחרונות; שחיקה בתקציבי הממשלה, שהלכו ופחתו; תנופת הבנייה של העיר, שמישהו צריך לשם עבורה.

כך או כך, לעירייה חסרים 37 מיליון שקל בקופה. מה עושים? אפשרות אחת היא צמצום הוצאות העירייה. אפשרות שנייה היא העלאת תעריפי הארנונה. הגזבר הביא בפני הנהלת העיר את שתי האפשרויות, הנהלת העיר בחרה באפשרות השנייה.

הנהלת העיר הניחה כי קיצוץ של 37 מיליון היה יפגע במחלקות הרווחה, החינוך והתרבות, ולכך היא לא הסכימה לקצץ. בהנהלה החליטו כי לאחר שנים שלא עלתה הארנונה בחיפה, הגיעה הזמן.

בעירייה הדגישו כי אחת הסיבות המרכזיות להחלטה נעוצה, כאמור, בהסכמי השכר עליהם חתמה ההסתדרות עם משרד האוצר ואשר עלותם לעירייה מסתכמת בכ-50 מיליון שקל. עוד צוין כי בעוד שערים אחרות העלו את הארנונה - עיריית חיפה הפחיתה בעשרות אחוזים את הארנונה לשורה ארוכה של עסקים: בהדר, בעיר התחתית, בצ’ק-פוסט ובשוק הסיטונאים, כמו גם לאולמות אירועים ומחסנים לוגיסטיים. בנוסף, הפחיתה העירייה בשנה שעברה את הארנונה לגמלאים בשיעור המקסימלי של 25%.

בעירייה מזכירים כי הפחתת הארנונה לעסקים ולגמלאים התבצעה במקביל לשיקום חסר תקדים בהיקפו אותו מבצעת העירייה בהשקעות של מאות מיליוני שקלים בשכונות מגורים ובאזורים נרחבים של העיר, הכוללים בין היתר את מפרץ חיפה, העיר התחתית והדר הכרמל. אלה מתאפשרים הודות לתקציבי הפיתוח של עיריית חיפה, שהם הגדולים בארץ ביחס למספר התושבים ומסתכמים מדי שנה בכ-550 מיליון שקל, בעוד שבערים המקבילות לה מסתכמים תקציבים אלה בכ- 150 מיליון שקל בממוצע.

לצד תקציבי הפיתוח מגדילה העירייה מדי שנה גם את התקציב השוטף (הרגיל), כאשר בתחום החינוך בלבד הגדילה העירייה בשנה האחרונה את חלקה בתקציב מ- 183 מיליון שקל ל- 215 מיליון שקל בשנת 2010.

גזבר העירייה ואקים אומר כי אלמלא העלאת הארנונה, הייתה נדרשת העירייה לקצץ בשירות אותו היא מספקת לתושבים. “ההמלצה על העלאת הארנונה התגבשה לאחר התלבטות קשה לאור השחיקה המתמשכת בתקציבי הממשלה, השחיקה בארנונה על רקע עליית המדד מול הרצון להמשיך ולשמור גם בשנים הבאות על תנופת הפיתוח ורמת השירות אותו מספקת העירייה לתושביה”.

המלצת ההנהלה תועבר לוועדת הכספים העירונית ולאישור מועצת העיר