צילום: index open בית הדין הרבני בעיר הטיל עונשים כבדים על בעל שסירב לתת גט לאשתו במשך מספר חודשים.

לאחר שהבעל סירב לקבל את החלטת בית הדין ולתת גט לאשתו, הגישה האישה, באמצעות עו"ד צחי זיסמן, בקשה להטיל סנקציות קשות נגד הבעל. עו"ד זיסמן טען כי הבעל נוקט בסחבת מכוונת כדי לעגן את האישה, ולכן פסק בית הדין כי יש לנקוט יד קשה נגדו ופסק הוצאות גבוהות הן לאשה והן לקופת המדינה.

בנוסף, הטיל בית הדין הרבני צווים נגד הבעל, לפיהם חל עליו איסור לצאת מן הארץ, לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה, לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק בדרך של קביעה, כי הוא לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי. בנוסף, התרה בית הדין בבעל שאם ימשיך בסירובו לכבד את החלטות בית הדין, יוטלו עליו עונשים נוספים, לרבות עונש מאסר.