צילום: דורון גולן מחלקת הגנים בעירייה החלה במבצע רחב היקף, שבמסגרתו מבוצעת הדברה נגד זחלי "תהלוכן האורן" בכ-1,000 עצים הסמוכים לגני ילדים בעיר.

"תהלוכן האורן", הידוע גם בשם "טוואי התהלוכה", נפוץ ביערות האורן. הוא מזיק קשה של יערות האורן ומהווה מיפגע בריאותי. גופו מכוסה שערות הגורמות לצריבה ולתופעות אלרגיות במגע עם בני האדם. התופעה מוכרת בעיקר בקרב ילדים, שחלקם אף מגיע בעקבות כך לאשפוז.

כדי למנוע את התופעה, המתרחשת בדרך כלל בין ינואר למרס, החליטה מחלקת הגנים בעירייה להדביר את הזחלים בעודם בקינים. זאת, בעזרת חומר כימי המוזרק ישירות לגזע העץ. חומר זה נע בתוך מערכות ההובלה של העצים לכיוון העלים. הזחלים, הניזונים מהעלים, מודברים באופן מיידי עוד לפני תנועתם לכיוון הקרקע.

מנהל מחלקת הגנים בעירייה, סוהיל עבאס, ציין כי מועד ההדברה המיטבי הוא בזמן בקיעת הזחלים בחודשים נובמבר-דצמבר. עבאס אמר כי עד כה הודברו כ-150 עצים מתוך 1,000 העצים, שבהם תבוצע ההדברה לאחר שאותרו כעצים המועדים לקינון טוואי התהלוכה. הוא הביע תקווה כי הפעילות תצמצם במידה ניכרת את נוכחות הזחלים בקרבת מוסדות חינוך.