צילום: רויטרס כרבע מהתושבים המתגוררים בעיר הם עולים חדשים. נתון זה נחשף בישיבה שהתקיימה לרגל חילופי יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת בשבוע שעבר. בישיבה, שהתקיימה הועבר שרביט הוועדה מח"כ ליה שמטוב לח"כ דני דנון.

על-פי נתוני המשרד לקליטת עלייה, אשר הוצגו בדיון, מ-1989 ועד יולי 2010 הגיעו להתגורר בעיר 70,161 עולים, המהווים 23.2% מכלל התושבים. 62,548 עלו ממדינות חבר העמים, 2,876 עלו מקווקז, 4,520 מבוכרה, 2,959 מאתיופיה, 515 עלו מצרפת, 1,049 מארה"ב, 538 מארגנטינה ו 2,552- ממקומות אחרים בעולם

יו”ר הוועדה הנכנס, ח”כ דנון: “בכוונתי להגיע לביקור בחיפה, לראות את מרכזי הקליטה ולבחון האם יש בעיות שזקוקות לסיוע בקרב העולים המתגוררים בעיר”, אמר ח”כ דנון.
“במסגרת תפקידי כיו”ר הוועדה, אני מתחייב לפעול ולהקל את חיי העולים המתגוררים בישראל בכלל ובחיפה בפרט. צריך לבחון מה נדרש לעשות כדי ש-100% מהם ירגישו
שישראל היא ביתם החם והמחבק”.