צילום: עופר כהן תאגיד המים מי כרמל מפעיל פרויקט ייחודי בעלות של כ-800 אלף ש"ח. במסגרת הפרויקט, מצלמה עוברת בכל שעות היממה בקווי הביוב של העיר, מצלמת אותם מבפנים, בוחנת את מצבם ומאבחנת תקלות.

המצלמה המיוחדת כבר סרקה את צנרת הביוב התת-קרקעית בקריית-אליעזר ובמושבה הגרמנית, וכן קווי ביוב בעייתיים נוספים. זאת, בלי שהתושבים חשו בעבודתה.

המצלמה מופעלת באמצעות שלט רחוק ממרכז הבקרה, ובתום כל גיחת צילום תת-קרקעית מקבלים אנשי "מי כרמל" דיסק נתונים לפיענוח מצב הקו. ב"מי כרמל" מציינים כי הפרויקט חוסך טרדה רבה לתושבים, שכן לא נדרשות חפירות לאורך קילומטרים רבים, וכן כסף, מאחר שלא נדרשת חפירה באמצעות כלים הנדסיים.