צילום: undex open ההתקדמות הטכנולוגית מביאה עימה סכנות בריאותיות המרחפות מעל ראשיהם של התלמידים והמורים בבתי הספר בעיר. שימוש מוגבר בטלפונים ניידים, שנאים ולוחות חשמל, מערכות מחשבים אלחוטיות WIFI ו-WLAN, ומחשבים ניידים - כל אלה מאיימים על ציבור התלמידים והמורים.

ל”ידיעות חיפה” נודע כי בחודש הבא יחל איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה, בסיוע המשרד להגנת הסביבה, בפרויקט מדידות רחב שיתמקד בשלב ראשון בכ-220 גני ילדים עירוניים. לאחר מכן יורחב הפרויקט לשאר מוסדות החינוך.

במשרד להגנת הסביבה טוענים כי נכון לכתיבת שורות אלה, “אין בעיית קרינה מאנטנות במוסדות חינוך, כולל גני ילדים בחיפה. איגוד ערים לאיכות הסביבה - חיפה מבצע מאז שנת 2005 בכל שנה מדידות קרינה במוסדות חינוך ובגני ילדים, שבקרבתם אנטנות סלולריות, ובמספר מוסדות חינוך אף הוצבו תחנת ניטור קבועות. בכל המקומות רמות הקרינה היו נמוכות מאוד”.

בנוסף, מציינים במשרד להגנת הסביבה כי בשנים האחרונות העירייה אינה מאשרת הקמת אנטנות הפונות למוסד חינוכי. “בכל המוסדות שקיימים לידם מתקני גישה שאינם טעונים היתרי בנייה, נבדקה הקרינה והתוצאות הצביעו על חשיפה נמוכה מאוד”, טוענים במשרד. לגבי קרינה מתדר רשת החשמל, אומרים במשרד להגנת הסביבה: “במקומות שבדקנו עד היום ונמצאו חריגות מהמלצות המשרד להגנת הסביבה, יושמו פתרונות”.

עם זאת, במשרד לא מגלים שאננות ואומרים: “הוחלט שבחודש הבא האיגוד, בסיוע המשרד, יתחיל פרויקט מדידות רחב, שיתמקד בשלב ראשון בגני ילדים. לאחר מכן נרחיב את הפרויקט לשאר מוסדות החינוך”.

עד כמה החשש ממשי יעידו ממצאי דוח איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה לשנת 2009. מהדוח עולה כי במסגרת מדידות קרינה בתדר רשת החשמל בבית הספר עירוני ה’ שברחוב הביכורים, לנוכח קרבתו לקווי מתח עיליים, נמצאה כיתה אחת שקרובה לקו המתח עם שדה מגנטי של 7-3 מיליגאוס. זאת, בעוד שהתקן מתיר 2 מיליגאוס בלבד.

בשאר הכיתות, יש להדגיש, הקרינה הייתה מתחת לתקן. לכן, משיקולי זהירות מונעת המליץ האיגוד להרחיק את קווי המתח מחזית המבנה שבו נמצאת אותה כיתה או להפסיק זמנית את השימוש בכיתה עד שיימצא פתרון לקווי המתח.

השבוע התקיים בכנסת דיון מיוחד בנושא, במסגרת הוועדה המשותפת לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח”כ ד”ר דב חנין. הוועדה קיימה ישיבת מעקב אחר הקרינה האלקטרומגנטית במוסדות חינוך. בתום הדיון החליטה הוועדה לאמץ המלצות לצמצום ומניעת חשיפה של תלמידים במוסדות חינוך לקרינה אלקטרומגנטית. בפתח הדיון אמר ח”כ חנין כי “העובדה שהקרינה האלקטרומגנטית היא שקופה, הופכת אותה לבלתי נראית אבל לא לבלתי מסוכנת. חובתנו להבטיח הגנה מירבית לילדים השוהים שעות רבות ביממה במוסדות מערכת החינוך”.

במהלך הדיון הוצגו מסקנות של צוות בין-משרדי, שהוקם על-פי החלטה קודמת של הוועדה. המסקנות גובשו על-ידי נציגת משרד הבריאות, פרופ’ סיגל סדצקי, בהשתתפות ובהסכמת המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך וחברת החשמל. במהלך גיבוש נייר העמדה סיכמו הגופים את מגוון החשיפות לקרינה בלתי מייננת, להם נחשפים התלמידים במערכת החינוך כיום, וקיימו דיון מקיף על הפעולות שיש לנקוט לצמצום חשיפות אלו ולהבטחת בריאותם של התלמידים.

במסמך, שגובש על-ידי הצוות הבין-משרדי, צוין לגבי טלפונים סלולריים, כי קיימים מחקרים רבים המראים שקיים סיכון לתחלואה בגידולים שפירים וממאירים עקב שימוש רב בהם. אוכלוסיית הילדים והנוער נחשבת לפגיעה יותר. לפיכך, הוועדה המליצה ליישם את עקרון הזהירות המונעת. בהתאם לכך, הומלץ לאזן בין בחירת התלמיד והוריו להשתמש בטלפון סלולרי לבין ההשלכות הבריאותיות והחברתיות של שימוש זה.

באופן מעשי המליץ הצוות על דרכי פעולה, כגון: קיצור משך השיחה, העדפת מסרון על שיחה ושימוש באוזניות. המלצה נוספת היא להציב בשטחי מוסדות החינוך טלפונים נייחים לשימוש התלמידים, כדי לאפשר להם קשר עם ההורים, שלא באמצעות טלפון סלולרי.

לגבי מערכות רשת מחשבים אלחוטיות, הבעיה העיקרית היא שקיים שימוש הולך וגדל בשיטות אלו במטרה להנגיש את רשת האינטרנט לכל תלמיד בישראל. כך יוצא שהתלמידים חשופים לטכנולוגיות אלו בעל כורחם, מעצם שהותם בין כותלי בית הספר. הוועדה הבין-משרדית הסכימה כי “קיימת חובה מוסרית, ערכית ומשפטית של מערכת החינוך והמדינה להגן על בריאות תלמידיה”.

הוועדה קבעה בתוך כך כי יש לאמץ את עקרון הזהירות המונעת, ובדומה לעקרונות עליהם התבססו הנחיות משרד הבריאות לגבי טלפונים ניידים וטלפונים אלחוטיים, יש לנהוג גם בנושא של מערכות מחשב אלחוטיות. באופן מעשי, יש להנחות את מערכת החינוך להעדיף טכנולוגיות קיימות, בטוחות ופשוטות יחסית, כגון חיבור ברשתות קוויות, על-פני הכנסת טכנולוגיות תקשורת מחשבים אלחוטיות, כגון WIF