צילום: Index Open המדינה אינה מתקצבת מספיק את הנשים המוכות. כך אומרת מנהלת פיתוח משאבים בעמותת מעון חירום לנשים בחיפה, דינה חבלין-דהן, לרגל היום הבינלאומי לציון אלימות נגד נשים. לדבריה, בעוד שהנתונים מצביעים על אלימות גואה המופעלת נגד נשים, תקציבי המדינה הולכים ומצטמצמים.

מהדוח השנתי בנושא אלימות נשים, שהוציא ארגון מידות, יש בישראל 200 אלף נשים מוכות. רק רבע מהן דיווחו על האלימות המופעלת כלפיהן. המדינה מקצה כ-450 מיליון שקלים בלבד לטיפול בתופעה, מתוכם כ-80% בעבור פעילות אכיפה וענישה נגד גברים אלימים, ורק כ-20% בעבור טיפול בנשים ובילדים - קורבנות האלימות.

בנוסף, עולה מהדוח כי חלק מרכזי מהטיפול בנשים המוכות וילדיהן מועבר לידי העמותות, והן נאלצות להשקיע מאמצים ניכרים בגיוס כספים למימון פעילותן.

מעון חירום לנשים חיפה הוא אחד משני מקלטים הפועלים בעיר. זהו מעון ייחודי, המספק קורת גג, מזון, חינוך, שירותי ייצוג משפטי, הכוונה ועזרה בהשתלבות בשוק העבודה. המעון מהווה כיום בית עבור 12 נשים יהודיות וערביות, כולל ילדיהן.