"יש להחזיר את הטיפול בנושאי בטיחות וגיהות להסתדרות", כך אמר יו"ר ההסתדרות במרחב, ברוך זלץ ביום עיון בו נטלו חלק למעלה מ-200 נציגי ועדי עובדים במרחב, בראשותו של רפי מסט, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ובהשתתפות אורחים מהוועד הפועל של ההסתדרות.

זלץ אמר את הדברים לנוכח הגידול, לדבריו, במספר תאונות במקומות העבודה, ובמיוחד לאור תאונת העבודה שאירעה לאחרונה בבתי הזיקוק, בה קיפחו את חייהם שלושה עובדים.

את דרישתו היפנה זלץ, לעו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הארצית, אשר נטל חלק בכינוס שנערך במלון "דן כרמל".

ניסנקורן השיב לזלץ, כי חידש את פעילותה של ועדת הבטיחות בוועד הפועל של ההסתדרות בעקבות פנייתו של זלץ. עוד אמר ניסנקורן, כי הוא מקווה לשיתוף פעולה בנדון בין משרד התמ"ת, המעסיקים וההסתדרות.

רפי מסט, אשר הנחה את הכנס, אמר כי היום יותר מתמיד, העובד הישראלי זקוק להגנה של ההסתדרות, בייחוד לנוכח תהפוכות המשק הכלכלי