במברק לשרי האוצר והפנים מבקש נשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, גד שפר, שלא לאשר את החלטת העירייה להעלות את מיסי הארנונה בעיר בשיעור 4.4%.

כאמור, העירייה החליטה לפני כשבועיים על העלאת תעריף הארנונה בשיעור של 4.4%, שיעור הגבוה ב-3% משיעור העדכון הקבוע בחוק, וכזה המצריך את
אישור משרדי האוצר והפנים. בימים אלו צפויים משרדי הממשלה לאשר את העלאה וזאת לקראת שנת 2011.

בעוד שבעירייה הסבירו עם ההודעה על העלאה הצפויה בארנונה, כי אין מנוס מהעלאת הארנונה, הרי שעסקים ברחבי העיר מזהירים כי הדבר עלול להביא לקריסתם. שפר אומר השבוע ל"ידיעות חיפה", כי אישור העלאת הארנונה יפגע בעסקים, מפעלים ובטובת העיר חיפה.

"מלכתחילה, הארנונה הנגבית בחיפה הינה בשיעור גבוה", טוען שפר, "העלאה זו, הגבוהה ב-218% משיעור העדכון הקבוע בחוק, הינה בלתי נסבלת. היא תביא לבריחה נוספת של אוכלוסייה מהעיר, בעיקר האוכלוסייה החזקה והצעירה, שכבר עתה נוהרת ל'מדינת תל-אביב' או ליישובים שבהם הארנונה נמוכה בשיעור ניכר".

לדברי שפר, כמייצגי המגזר העסקי, ברורה השפעתה ההרסנית של העלאה זו לחיי המסחר בעיר. "אני מזמין את כבודכם לסייר עימנו בעיר, לראות רחובות שלמים שהעסקים בהם סגורים", ציין שפר במכתבו למשרדי הממשלה, "העלאת ארנונה בשיעור המופרז עליו החליטה עיריית חיפה, תגרום לקריסתם ולסגירתם של עסקים רבים נוספים ותחנוק את כלכלת העיר. לא ראינו גם שיפור השירות לאזרח בכלל ולמגזר העסקי בפרט שיצדיק העלאה כזו".

את מכתבו מסכם שפר בקריאה שלא לאשר "העלאה בלתי סבירה זו בגובה הארנונה הנגבית בחיפה". כאמור, בימים הקרובים צפויה להתקבל החלטת משרד הפנים והאוצר בנושא.