פרויקט קריית-החסד ברחוב קסל בהדר ממשיך לקרום עור וגידים. השבוע נחנכו שני מבנים נוספים, המיועדים לשמש כהוסטלים לניצולי שואה ושני מבנים אחרים אוכלסו בעוד כ-60 ניצולי שואה.

בסך הכול פועלים כיום בקריית החסד בהדר ארבעה מבנים, המאוכלסים בניצולי שואה, כאשר מטרת "יד עזר לחבר", המפעילה את המקום, היא שלא יהיה בחיפה אף ניצול שואה שחי בבדידות או בעוני.

יש לציין כי בנוסף להוסטלים לניצולי שואה, יפעל במתחם, שבו עוד מספר מבני ציבור לנזקקים, גם הוסטל לנערים שהידרדרו לפשע, לזנות ולסמים. כמו כן יפעל בית ילד, שבו ילדים ממשפחות הרוסות יעבירו את זמנם עם מדריכי נוער, יעשו שיעורים וישתתפו בחוגים. כמו כן, פועל במקום הוסטל להומלסים.

קריית-החסד היא פרויקט ראשון מסוגו בארץ המאגד את כל הנזקקים באזור אחד ודואג לרווחתם באופן מסודר.