צילום: שאול גולן עניי חיפה אינם מוכנים לגל קור נוסף. מחסני הסיוע של הנזקקים ריקים, וכל מלאי ציוד החורף שיועד לחלוקה לנזקקים, נגמר עם גל הקור הקודם. כך שבגל הקור הבא לא יהיה מה לחלק לנזקקים.

כך אמר השבוע מנכ”ל עמותת לב ח”ש, הרב יהושע ראוכברגר. הרב ראוכברגר מודאג בעיקר מכך שקשישים שקיבלו תנורי חימום מהעמותה, אינם משתמשים בהם כי אין להם יכולת לממן את הפעלתם.

הרב ראוכברגר נשמע השבוע מיואש: “בגל הקור הבא נהיה חסרי אונים. אני חושש מפני שובו של גנרל חורף, כי אין דבר יותר מדכא מלהשיב לאמא שבאה להתחנן לקבל מגפיים או מעיל לבנה, שכל המלאי נגמר. אנחנו חייבים שהציבור החיפאי יפתח את הלב ויעניק לנו תרומות, כי החורף הארוך עוד לפנינו. הרבה משפחות בחיפה לחלוטין לא ערוכות לקראת החורף”.