shutterstock במגזר הערבי טוענים כי מערכת החינוך חייבת לתת מענה מיידי לסוגיית האלימות בבתי הספר הממלכתיים של המגזר. ראשי המגזר הערבי טוענים כי הדבר בר-ביצוע ולראיה - במערכת החינוך הפרטית, הקולטת את רוב התלמידים הערבים בחיפה, אין זכר לאלימות, לא מילולית ולא פיזית.

א', מורה בבית ספר ממלכתי: "בבתי הספר של הכנסייה, למשל, ילד אלים עף הביתה אחרי חמש דקות. לימדתי שם ואני יודעת איך זה. לעומת זאת, תלמיד אלים בבית ספר ממלכתי צובר ותק באלימות וממשיך ללמוד כאילו לא קרה דבר. זה הופך את בית הספר למקום שלא נעים לעבוד בו".

סנדבאד טאהה, תושב חליסה, העביר את ילדיו מבתי הספר הממלכתיים לבתי ספר פרטיים של הכנסייה כדי שיוכלו, לדבריו, ללמוד באווירה חינוכית ראויה ויהיו רחוקים מאלימות. טאהה שימש בעבר הלא רחוק חבר בוועד ההורים וראש הוועד בבית ספר ממלכתי, ובמסגרת זו נאלץ להשבית את בית הספר יותר מפעם אחת במחאה על אווירת האלימות בו.

טאהה: "האלימות בבתי הספר חייבת מענה שקול ויסודי שלא רק במסגרת בית ספר. ילדים אלימים מגיעים מהבית אלימים ולא נהיים אלימים בבית הספר. מדובר בילדים ממשפחות עם רקע סוציו-אקונומי קשה. האלימות מתבטאת בעיקר במכות בין הילדים ובקטטות המתפתחות לפעמים מהערה טיפשית. לפעמים ילד מהוואדי למשל חוטף סטירה מילד מחליסה. אחרי חמש דקות תמצא את כל הילדים מהוואדי מכים את הילד מחליסה. הקרבות הם בין ילדים משכונות שונות, שמתפתחות לעתים קרובות ומסתיימים לפעמים בפינוי לבית חולים".

טאהה הדגיש: "כשהילדים שלי למדו בבתי ספר ממלכתיים פשוט נואשתי, והחלטתי שאני מעביר אותם לבתי ספר פרטיים, יעלה הדבר כמה שיעלה".
נכון להיום, חייו של בנו הבוגר קיבלו תפנית משמעותית אחרי המעבר לבית ספר פרטי, והיום הוא לומד רפואה בטכניון. ילד אחר סיים את לימודי הסיעוד ועובד כיום כאח מוסמך בבית חולים בעיר. הבנות הולכות באותה הדרך.

חבר מועצת העיר בעבר הישאם עבדו טיפל בסוגיית האלימות בקדנציה הקודמת. הוא אמר כי סוגיית האלימות בבתי הספר הערביים בעיר היא בעיה סבוכה וקשה, והטיפול בה מחייב הקצאת משאבים שרשויות החינוך המופקדות על הנעשה בבתי הספר לא ממהרות לשחרר. עבדו: "כדי לטפל בבעיית האלימות יש להקצות יותר יועצים חינוכיים ופסיכולוגיים מקצועיים. בלי הקצאת משאבים אלה אין על מה לדבר".

חברי מועצת העיר הערבים מודעים למצוקה של המשפחות שילדיהן לומדים במערכת החינוך הממלכתית, ובכל מערכת בחירות מעמידים את נושא האלימות בבתי הספר ואת בעיות החינוך בכלל בראש רשימת הנושאים שבהם יטפלו במהלך כהונתם במועצה. חד"ש הטילה את הטיפול בנושא על חברת המועצה החדשה ערין עאבדי-זועבי, שקיבלה עליה את הטיפול בסוגיית החינוך במגזר הערבי בכללותה. גם חבר המועצה החדש מטעם בל"ד, ג'מאל חמיס, אמר עם כניסתו לתפקיד כי הנושא הבוער המחייב התמודדות מיידית הוא הטיפול באלימות בבתי הספר הערביים.