צילום: shutterstock מוצא מזרחי, כמו מצב של עוני, גורם לעובדים סוציאליים להמליץ יותר על הוצאת ילדים בסיכון מביתם בהשוואה לילדים שאינם ממשפחות מזרחיות או עניות בתנאי סיכון זהים, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה.

"המצב הכלכלי ומוצא ההורה אינם כשלעצמם אמורים להשפיע על שיקול הדעת של העובד הסוציאלי, אך נמצא שהם כן באופן משמעותי ומובהק", אומר פרופ' גיא אנוש מבית הספר לעבודה סוציאלית שערך את המחקר.

במחקר הנוכחי ביקש פרופ' אנוש לבדוק אם זהו אכן המצב. לשם כך הוא לקח שורה של מקרים אמיתיים של ילדים בסיכון שהגיעו לרשויות הרווחה לדיון אם להוציאם מביתם. בעזרת שישה אנשי מקצוע הוא הגיע ל-12 מקרים שבהם הייתה הסכמה מלאה על רמת הסיכון: ארבעה מקרים של סיכון גבוה, ארבעה מקרים של סיכון עמום (בינוני) וארבעה מקרים של סיכון נמוך.

כל מקרה שויך בארבעה אופנים שונים: למשפחה אשכנזית מבוססת, למשפחה מזרחית מבוססת, למשפחה אשכנזית ענייה ולמשפחה מזרחית ענייה, זאת באמצעות סיפורי רקע ושמות משפחה מובחנים. המקרים חולקו ל-105 עובדים סוציאליים וכך כל עובד קיבל שמונה מקרים לבחינה. מהממצאים עולה כי העובדים הסוציאליים המליצו על הוצאה מהבית רק ב-56% מהמקרים שנתפסו כסיכון גבוה לילד. הם אף המליצו על הוצאת הילד מביתו גם ב-12% מהמקרים של סיכון עמום וכצפוי, כלל לא במקרים של סיכון נמוך.

עוד עולה מתוצאות המחקר כי למוצא ולמעמד הסוציו-אקונומי הייתה השפעה רבה על החלטות העובדים הסוציאליים: במקרים של סיכון גבוה ההמלצה להוציא ילד ממשפחה ממעמד כלכלי נמוך הייתה גדולה פי שישה בהשוואה למקרים הזהים שבהם המשפחה הייתה ממעמד בינוני או גבוה. במקרים אלה לא נמצאה השפעה למוצא.

במקרים של סיכון עמום, עם זאת, גם המוצא השפיע וגם המעמד: העובדים הסוציאליים המליצו להוציא ילד ממשפחה ממעמד כלכלי נמוך פי שניים וחצי יותר בהשוואה לילד ממשפחה ממעמד מבוסס. בדומה הם המליצו להוציא ילד ממשפחה מזרחית פי שניים יותר מאשר ממשפחה לא מזרחית.

בישראל חיים 330 אלף ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה כגון התעללות, אלימות והזנחה, הנובעים מפגם במסוגלות של ההורה האחראי למלא את חובותיו כלפי הילד, החל בהתמכרות לסמים דרך משבר גירושים או אבטלה וכלה במחלה. במקרים שבהם הסיכון חמור במיוחד מחליטה מערכת הרווחה על הוצאת הילד מהבית. כך מוּצאים מדי שנה מביתם 11 אלף ילדים בישראל ומועברים למשפחות אומנה, לפנימיות ולמסגרות אחרות. ההחלטה על הוצאת ילד אמורה לנבוע מרמת הסיכון בלבד.