המחשה: ShutterStock שופטת בית המשפט המחוזי דיאנה סלע גזרה שנה וחצי מאסר בפועל על מריה קמיט, 59, אזרחית אוקראינה שהורשעה בהתעללות בישיש בן 100 שבו טיפלה.

בני משפחתו של הישיש, שבינתיים נפטר, חשדו במטפלת כי היא מזניחה את אביהם ופוגעת בו, ולכן הם התקינו מצלמות בדירתו וכך גילו את ההתעללות.

מגזר הדין עולה כי באחד הימים התיישב הישיש במיטתו וירק על הרצפה. המטפלת נכנסה לחדרו והחלה לצעוק עליו ולקללו. היא תפסה בידו והכתה אותו בידיה בראשו ובגבו, לא שעתה לקולות המצוקה שהשמיע והמשיכה לצעוק עליו. כשניסה הישיש לסגת מפניה היא קרבה למיטתו, תפסה אותו בידה והכתה אותו בפניו. הישיש התכווץ והמטפלת המשיכה לצעוק עליו, ירקה עליו ושבה לחדרה, תוך שהיא מזהירה אותו לבל יירק.

בהמשך היא שבה לחדרו, צעקה עליו, הרימה נעל בית והכתה אותו באמצעותה. הישיש התכווץ, צעק לה "חולירע, חולירע", ואז היא קרבה שוב למיטתו בתנועה מאיימת שגרמה לו להתכסות בשמיכתו וצעקה עליו שלא יירק על הרצפה. הישיש נסוג מפניה במיטתו ואילו היא ניגשה אליו, תפסה בידו וירקה בפניו מספר פעמים. לאחר מכן סטרה לו בפניו והחלה לצאת מהחדר. הישיש השמיע קולות מצוקה, הנאשמת קרבה למיטתו בתנועה מאיימת שגרמה לו שוב לסגת מפניה ושבה לחדרה.

בתו של הישיש צפתה במתרחש בזמן אמת באמצעות המצלמות והזעיקה את בעלה. הוא התקשר למטפלת, דרש ממנה לחדול ממעשיה והזעיק את המשטרה. בבית המשפט היא ביקשה שלא ימוצה הדין עימה וטענה כי מדובר בתגובת כעס על-כך שהישיש ירק. עוד היא טענה שנכדהּ בן ה-11 חולה וכי כל משכורתה מופנית לטיפולים בו. השופטת דיאנה סלע ציינה את הקושי הרב לגזור דינו של אדם שמחד גיסא הוא נורמטיבי וללא דפוסי התנהגות פליליים ומאידך גיסא הוא מבצע עבירה פלילית חמורה. בסופו של דבר החליטה השופטת לא למצות את הדין עם המטפלת וגזרה עליה עונש קל יחסית של שנה וחצי מאסר בפועל. המטפלת אף חויבה לפצות את משפחת הישיש.