צילום: Shutterstock העירייה אכפה עד כה את החוק לפיקוח על כלבים מסוכנים ופקודת הכלבת על-פי חוקי העזר העירוניים, ומעתה על-פי הנחיית משרד החקלאות הוא ייאכף בהתאם להוראות החוק הארצי ולקנסות שנקבעו בצו על-ידי שר החקלאות.

שיעור הקנסות המינהליים נקבע בהתאם לחומרת העבירה והוא נע בין 500 ש"ח ל-10,000 ש"ח. כך, למשל, הקנס המינהלי בגין החזקת כלב ללא רישיון הוא 500 ש"ח. החזקת כלב ללא חיסון או אי-חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם - 1,500 ש"ח. הקנס בגין אי-הסגרת כלב או חתול שנשך בתוך 24 שעות הוא 2,000 ש"ח ואילו הקנס על בעלי כלבים המוגדרים מסוכנים ומוחזקים ללא רישיון יוגדל ל-5,000 ש"ח.

סגנית היועץ המשפטי לעירייה עו"ד נורית ברעם מסרה כי הקנסות המינהליים מוטלים במסגרת המעבר לגבייה על-פי חוק עבירות מינהליות שנעשה כאמור על-פי דרישת משרד החקלאות הממונה על הסדרת החוק. סגן מנהל השירות הווטרינרי בעירייה ד"ר יאיר וייס ציין כי חוק הפיקוח על הכלבים נועד להבטיח את שלום הציבור ואת בריאות התושבים ואמר כי פקחי השירות הווטרינרי מקיימים פעילות אכיפה שוטפת למניעת שוטטות כלבים והמטרדים הנגרמים מכך.

הכלבים המובאים לכלבייה העירונית משוחררים רק לאחר תשלום קנס בסך 500 ש"ח, דמי הובלה בסך 83 ש"ח ושהות בכלבייה בסך 36.50 ש"ח ליום, לרבות הסדרה ותשלום הרישיונות והחיסונים. העירייה תמשיך בפעולות האכיפה במטרה להפחית את תופעת הכלבים המשוטטים וקוראת לתושבים לכבד את החוק ולהימנע מקנסות מיותרים.