צילום: shutterstock בתאגיד מי כרמל מדווחים על תקציב מאוזן לשנת 2015, זאת למרות הנחיית רשות המים להוזיל את תעריפי המים בשנתיים הקרובות ב-15%. אחת הסיבות לעמידה בתקציב היא קיצוץ בתקני כוח האדם, שבשנים האחרונות ירד מ-135 עובדים ל-87 בלבד.

סיבה נוספת היא הצלחת התאגיד לאתר דליפות מים בקנה מידה משמעותי ברחבי העיר ולטפל בהן. "כשנושא המים לא היה באחריות התאגיד לא היה מי שימהר לאתר נזילות", אומרים במי כרמל, "יש להבין שהצלחנו לחסוך מיליון ש"ח בכל נזילה גדולה שאיתרנו. זה רווח נקי של התאגיד ורווח נקי של הציבור".

בעוד שמצבת כוח האדם קטנה, היקפי העבודה בתאגיד עולים מדי שנה. "העובדים הולכים ומתמעטים אך התאגיד מבצע פי שלושה וארבעה יותר פעולות", אומרים בתאגיד. כך מתבצעת פעילות הנדסית של אחזקה, שיקום ותפעול מערכות המים והביוב בהיקף של כ-80 מיליון ש"ח מדי שנה ומתבצעת החלפה של יותר מ-33 ק"מ קווי צנרת מיושנים בכל שנה. התאגיד הספיק בשנותיו הראשונות להחליף את כל מדי המים של הצרכנים ולהביאם לעמידה בדרישות התקן והחוק.

התאגיד יזם וביצע פרויקטים גדולים בהיקפם כגון החלפת קווי סניקה לביוב במפרץ בקטרים של 900 מ"מ ומנע בכך דליפות מיותרות של ביוב לנחל גדורה ולחופי הים, והקמת תחנת שאיבה לביוב מהגדולות בארץ לשיפור הולכת הביוב מהשכונות המערביות והדרומיות של חיפה.

פעילות התאגיד הביאה עד כה להפחתה של 30% במספר התקלות היומיות במערכות ולהקטנת מספר אירועי גלישת ביוב לים תוך שמירה על ערכי הסביבה והים. גולת הכותרת בפעילות התאגיד היא הקטנת פחת המים בעיר ב-10% מאז הקמתו. מנהל חטיבת ההנדסה בתאגיד אינג' סתיו אברהם: "הקטנת הפחת היא תוצאה של פעילות הנדסית ומינהלית מגוונת בכל אזורי העיר, תוך שימוש באמצעים, בטכנולוגיות ובתוכנות מודרניות המאפשרות למהנדסי התאגיד לאתר מוקדי פריצה ופיצוצי מים סמויים מיד עם התרחשותם".

מנכ"ל מי כרמל אינג' נור אלדן: "לקראת שנת 2015, עם סיום מענק התאגיד ועם תחזית של הפחתה בתעריפי המים ב-10% נוספים, נקט התאגיד מגוון פעולות להקטנת הוצאותיו, כולל התייעלות מינהלית, הקטנת שכר, שיפור גדול באובדן המים והקטנת עלויות האנרגיה כדי לשמור על איזון בדוח רווח והפסד".