צילום: shutterstock האם מאהבת לה נולדו תשעה ילדים מבן זוגה הנשוי, אשר הוכח בבדיקת רקמות חד משמעית כי הם ילדיו, ואשר הייתה עמו בקשר כ-20 שנה אמורה להיות מוכרת כ"ידועה בציבור"? שאלה זו נדונה בשלוש ערכאות: בבית המשפט לענייני משפחה בקריות, בבית המשפט המחוזי בחיפה ובבית המשפט לעליון.

כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

בעוד בית המשפט לענייני משפחה סבר שלא, בית המשפט המחוזי סבר שעל המאהבת להיות מוכרת כידועה בציבור ומשכך לקבל נתח מעיזבון המאהב שנפטר, למעט השופטת יעל וילנר אשר הייתה בדעת מיעוט כאשר סברה שעל המאהבת לא להיות מוכרת כידועה בציבור. יש לציין כי גם בית המשפט העליון אשר דן בבקשת ערעור שהוגשה בנדון על ידי אשת המנוח, סבר אף הוא שיש להכיר במאהבת כידועה בציבור שאם לא כן אז מי היא ידועה בציבור?!

מדובר במנוח שהיה נשוי לאשתו עד יום מותו ולהם ששה ילדים משותפים. במקביל ניהל המנוח קשר אינטימי במשך כ-20 שנה עם הנתבעת ונולדו להם תשעה ילדים משותפים, אשר הוכח בבדיקת רקמות שהם ילדיו. השאלה שעמדה בבסיס ההליכים הייתה האם יש לראות את האישה עמה ניהל רומן מחוץ לנישואים, ולהם9תשעה ילדים משותפים כידועה בציבור של המנוח, וזאת למרות נישואיו באותה עת לתובעת.

בית המשפט לענייני משפחה בקריות השיב על כך בשלילה, ואז הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי בחיפה, ברוב דעות של השופטים
שושנה שטמר וסארי ג'יוסי, חשב אחרת בעוד וכאמור השופטת יעל וילנר שישבה באותו הרכב, הייתה בדעה אחרת.

השופטת וילנר, כאמור בדעת מיעוט, סברה כי חרף העובדה שלבני הזוג תשעה ילדים משותפים, אין להכיר באשה ובאם כידועה בציבור, וכי יש לדחות את הערעור. לטעמה, אין מקום להתערב בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ובקביעותו כי לא הוכח שהיחסים בין המשיבה למבקש הושתתו על מערכת חובות וזכויות הדדית בין בני הזוג, המתחייבת לשם הכרה במעמדם כידועים בציבור, ואשר מצריכה את הסכמת שני בני הזוג לשם כך.

כאמור בית המשפט העליון, בראשות השופט אליקים רובינשטיין, דחה את בקשת הערעור תוך שהוא מציין כי לגופם של דברים, נראה כי על פניו צדקו השופטים שטמר וג'יוסי בקבעם כי יש לראות במשיבה ידועה בציבור של המנוח. בניגוד לדעת בית המשפט לענייני משפחה והשופטת וילנר קבע השופט רובינשטיין כי "הבאת ילדים משותפים לעולם היא אינדיקציה חזקה, גם אם לא בהכרח מספקת להכרה בבני זוג כידועים בציבור. הדברים נאמרים ביתר שאת שעה שמדובר ב-תשעה ילדים".

השופט קבע כי "בדרך כלל, אין אדם המחפש לו פילגש לשעשועיו מוליד תשעה ילדים. פלוני לא עמד בנטל זה. ואם נידרש לביטוי 'ידועים בציבור' כפשוטו, האם תשעה ילדים אינם 'ידועים בציבור' כילדי המנוח? ואם כן, מה היא אמם – אם לא 'ידועה בציבור?'".

השופט רובינשטיין ציין כי כאשר באים לדון בענייני משפחה כגון זה יש להכיר בכך שקיומם של ילדים הוא שיקול רב חשיבות מאוד, גם נוכח עקרון העל של טובת הילד. כעולה מפסק הדין, האישה שהוכרה כידועה בציבור וילדיה יהיו זכאים לחלק מעיזבונו של המנוח, כקבוע בחוק.