צילום: Shutterstock מקרה יוצא דופן אירע בוועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי. לאחר שפקיד התביעות של המוסד הכיר בטנטון באוזנו של עובד כפגיעה בעבודה, באו חברי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי ושללו כל קשר בין מצבו הרפואי של התובע לעבודתו.

בתגובה פנה עו"ד אמיר חטיב ממשרדו של עו"ד סאמי אבו ורדה לבית הדין לעבודה בחיפה וטען כי לוועדה אין כל סמכות לשלול קשר סיבתי לאחר שזה הוכר על ידי פקיד התביעות". לדבריו, הוועדה הרפואית צריכה רק לקבוע את אחוזי הנכות שיש לעובד מהטנטון באוזניו לאחר שהוכר.

סגנית נשיא בית הדין לעבודה, השופטת איטה קציר, קיבלה את הטענות וקבעה כי קביעת הוועדה אינה סבירה ואינה מנומקת דיה". עוד קבעה השופטת כי ההחלטה סותרת הלכות פסוקות שעל פיהן, משהכיר פקיד התביעות בטנטון כפגיעה בעבודה על הוועדה לצאת מנקודת הנחה זו ורק לבחון אם אין מקום להעניק לו נכות בגין הטנטון".

השופטת קציר מתחה ביקורת על הוועדה "שנתפסה לקביעת עובדות שגויות המנוגדות לחומר הרפואי שעמד בפניה". השופטת קבעהכי תכונס ועדה רפואית בהרכב חדש ותשקול אם להעניק אחוזי נכות לעובד על הטנטון באוזניו. כמו כן, נפסק כי המוסד לביטוח לאומי ישלם את הוצאות שכר טרחת עורך דינו של העובד.