צילום: רויטרס תחת הכותרת "לקחת אחריות על המילים" יציינו בשבוע הבא במערכת החינוך את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. חוזר מיוחד למנהלי בתי הספר המנחה כיצד לנהוג ביום הזיכרון הופץ השבוע לכל בתי הספר. בחוזר שהוציאה מנהלת מחוז חיפה במשרד החינוך, רחל מתוקי, הונחו המנהלים להוריד את הדגלים לחצי התורן ולעסוק בשיח על החשיבות שבדמוקרטיה. בחוזר מצוין במפורש כי הנחיה זו חלה על כל בתי הספר במחוז - בכל בזרמים ובכל המגזרים.

מתוקי: "הדגלים במוסדות החינוך יורדו לחצי התורן, ויום הזיכרון יצוין בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין ובפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה. הנושא החינוכי המרכזי ליום הזיכרון ה-21 הוא 'לקחת אחריות על המילים' - חופש הביטוי וגבולותיו וגילוי אחריות על אופן הבעת הדעה".

מתוך החוזר שהופץ למנהלי בתי הספר: "נוכח גילויי האלימות בחברה הישראלית והקלות שבה נכתבים ביטויים פוגעניים ואלימים ברשת, הנושא המרכזי שמומלץ לעסוק בו ביום הזיכרון הוא המחויבות שלנו, כחברה וכפרטים במדינה דמוקרטית, 'לקחת אחריות על המילים' - לגלות אחריות על דרך הביטוי שלנו ולנסח את עמדותינו באופן שיהיה מכבד וסובלני ושלא יפגע בזולת או יכלול גילויי אלימות או הסתה. במהלך הפעילויות החינוכיות חשוב להדגיש את הצורך באימוץ התנהלות אחראית, סובלנית ומכבדת, הן במרחב הווירטואלי והן במרחב הפיזי".

מתוקי: "שלושה ימים אחרי יום הזיכרון לרצח יצחק רבין השנה חל יום הסובלנות הבינלאומי. בסמיכות התאריכים הללו יש סמליות ואף מסר לחברה הישראלית. החינוך לסובלנות וללקיחת אחריות על אופן הביטוי בשיח הציבורי הוא אבן יסוד חינוכית. גם כאשר מתקיימת מחלוקת לשם שמים, יש לנהל אותה בדרכי נועם ומתוך כבוד הדדי. בצד העיסוק בפעילויות לציון יום השנה לרצח רבין מומלץ לשלב גם פעילויות מתוך מאגר הפעילויות המגוון שפותח לקראת יום הסובלנות הבינלאומי".