צילום: shutterstock בתחילת השבוע שעבר היו אמורות המכללות לחינוך בחיפה והצפון להודיע למועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) עם מי הן מעוניינות להתאחד. האקדמית גורדון לחינוך ומכללת אורנים הביעו נכונות להתאחד זו עם זו, וכעת הן ממתינות לתשובת ות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב), שאמורה לאשר או לפסול את ההצעה.

כפי שפורסם לראשונה ב"ידיעות חיפה", המכללות לחינוך המתוקצבות על ידי משרד החינוך נדרשו להגיש לות"ת הצעה למכללות עמיתות שאיתן הן מעוניינות להתאחד על סמך רשימה שהוצעה להם על ידי מל"ג. גורדון ואורנים קיבלו הצעה להתאחד זו עם זו, ולחלופין עם האוניברסיטה. כאמור, כעת הן הציעו להתאחד זו עם זו, אך ההנהלות של שני המוסדות טרם גיבשו תכנית אופרטיבית. כל מכללה ביקשה להתאחד עם רעותה, וכעת הן ממתינות לתשובת מל"ג.

נשיא גורדון, פרופ' יחזקאל טלר: "העברנו את השם של מכללת אורנים למל"ג, אך זה עדיין לא אומר כלום מכיוון שלא הוגשה תוכנית של ממש. זה היה בגדר הצעה בלבד. ראשי הוועדים של שתי המכללות טרם נפגשו, ורק לאחר שייפגשו ניתן יהיה לדעת אם נוכל לקיים את האיחוד. בשלב זה המצב נותר כפי שהיה. מדובר בתהליכים משפטיים ואקדמיים רבים עד שניתן יהיה לפתוח במשא ומתן. רק לאחר שראשי הוועדים של שתי המכללות ייפגשו ויכינו נייר עמדה משותף יוכלו הנשיאים של המכללות לחתום על הסכם".

נשיאת אורנים, פרופ' יערה בר און, אישרה את הדברים: "שלחנו מכתב ובו ציינו שאנחנו מעוניינים להתאחד עם האקדמית גורדון. כעת הכדור בידיים של מל"ג".

במל"ג סירבו השבוע להתייחס לשמות המכללות שהביעו נכונות להתאחד, ומסרו בתגובה: "התהליך טרם הושלם, לכשיסתיים נשמח לעדכן".