צילום: Index open חבר מועצת עיריית חיפה רמי לוי פנה בשאילתה לראש העיר, יונה יהב, וביקש לברר מדוע היום, כאשר אין יותר מחסור במים ורוב המים להשקיית גינות מגיע ממתקני התפלה, לא מחזירים את ההנחה כבעבר. לוי הזכיר כי בעבר היתה ניתנה הנחה לבעלי גינות פרטיות ולוועדי בתים בכל הקשור להשקיה וכי היא בוטלה בשנת 2008 עקב המחסור במים והצעדים שננקטו לעידוד חיסכון במים גם בגינות פרטיות. בשנת 2010 הוקם תאגיד מי כרמל שכפוף לחוק תאגידי מים וביוב הקובע כי תעריפי המים והביוב בכל הארץ אחידים ונקבעים על ידי מועצת רשות המים הממשלתית.

לוי: "עקב ביטול ההנחה וייקור תעריפי מים בעלי גינות פרטיות ריצפו את הגינות ולחלופין השאירו את הגינה שוממה ועלובה. כנ"ל גינות בבתים משותפים. החזרת ההנחה, גם אם סמלית, תעודד אזרחים רבים לגנן את גינתם ולדאוג לסביבתם. בזאת תצא גם חיפה נשכרת בכך שתהיה יפה יותר ושופעת בירוק".

ללוי נמסר כי למרות שמדובר בהחלטה של רשות המים וכי העירייה אינה ריבונית בקביעת מחיר המים, ראש העיר יעלה את הצעתו בישיבת המועצה הקרובה ויבקש את אישור חברי הקואליציה לנושא.