צילום: shutterstock המרכז האקדמי ויצו ואוניברסיטת חיפה הגישו הסכמה עקרונית לאיחוד ביניהם ועברו את שלב א' במפת הדרכים לאיחוד המכללות לחינוך והמעבר לות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב) במל"ג (המועצה להשכלה גבוהה). שני המוסדות, כמו שתי המכללות לחינוך אורנים וגורדון אשר הודיעו גם הן על כוונתן להתאחד, התבקשו להתקדם לשלב הבא ולהעביר תכנית עבודה עד סוף ינואר.

התכנית אמורה לכלול בין השאר את ההיגיון שבאיחוד ואת אופן האיחוד. כמו כן, התבקשו ויצו והאוניברסיטה להציג לוח זמנים ליישום האיחוד בהיבט האקדמי, התאגידי, התקציבי והאדמיניסטרטיבי.

"אנחנו מקווים כי האיחוד יביא לחיזוק ולשדרוג המכללה מחד גיסא ולשיפור איכות הכשרת המורים מאידך גיסא", נרשם במסמך שקיבלו המכללות ממל"ג טרם היציאה לתהליך. "כדי להמשיך להיות מוסד אקדמי מוביל עלינו להוסיף תחומי ידע שלא קיימים אצלנו, ושיתוף הפעולה עם ויצו מבטיח שתחומים אלה יהיו ברמה האקדמית הטובה ביותר", אמר נשיא האוניברסיטה, פרופ' רון רובין, "בכך אנחנו מחזקים גם את המחויבות החברתית והתרבותית שלנו לקהילה של חיפה והסביבה".

נשיא המרכז האקדמי ויצו, פרופ' דוד אלכסנדר, אישר ל"ידיעות חיפה" כי אכן נחתם עם האוניברסיטה מסמך הבנות עקרוני. "אכן חתמנו על מסמך הבנות עקרוני לאיחוד המכללה עם האוניברסיטה, שהליבה שלו היא הפיכת המכללה ליחידה בתוך האוניברסיטה, אשר תשמר את המוניטין, את המיוחדות ואת העצמאות היצירתית של המותג שנקרא המרכז האקדמי ויצו חיפה. זהו כמובן צעד ראשון בדרך ארוכה, שבמהלכה יהיה צורך גם לנסח מתווה ותכנית עבודה וגם כמובן לקבל את אישור המוסדות המנהלים שלנו, של האוניברסיטה ושל המועצה להשכלה גבוהה".

עוד חשף פרופ' אלכסנדר כי בכל שנות כהונתו כנשיא המרכז האקדמי ויצו ניסה מספר פעמים להציע רעיונות לאיחוד שלא צלחו. "בנימה אישית יותר, זהו מהלך שהעליתי לראשונה בפני ראשי האוניברסיטה עוד בשנת 2004. המהלך הזה, שניסינו לחזור אליו כמה פעמים בשנים האחרונות, לא צלח כידוע, ואני באופן אישי שמח ומעריך את השיח הטוב שיש עכשיו עם נשיא האוניברסיטה ועם הרקטור".