צילום: קובי קואנקס לאחר שעצרו את פעילותם בשל השריפה שהשתוללה קרוב לביתם הודיעה איריס בנדר, העומדת בראש מטה המאבק להסרת מתחם האנטנות ברמת גולדה, כי בחודש הבא תינתן ההחלטה בבית המשפט וכי עד אז ישובו התושבים למאבק שבמסגרתו הם יפגינו מול העירייה שאיפשרה את הקמת המתחם.

לטענת תושבי רמת גולדה ורמת בגין, מתחם האנטנות הוקם לפני חצי שנה ללא ידיעתם. המטה הגיש לפני כשבוע עתירה נגד העירייה שאיפשרה את הקמת המתחם. העותרים הם תושבי שתי השכונות, אשר ליד בתיהם הוקם מתקן השידור הסלולרי. הם רכשו את דירותיהם לפני שנים, באזור שקט ושלו, במתחם הצופה אל ואדי ירוק, ויום אחד "התהפך עליהם עולמם", כפי שנכתב בעתירה, כשגילו על היתר הבנייה להקמת מתקן השידור בדיעבד ובמפתיע. לטענתם, מרגע זה החלו בפניות לעירייה, אך זו התעלמה מהם.

התושבים, חלקם בעלי משפחות והורים לילדים, חוששים מהשפעות הקרינה הסלולרית הנפלטת מהמתקן אדיר הממדים ובו חוות אנטנות סלולריות. מעבר לקרינה הם מציינים כי הם עלולים לסבול גם פגיעה כלכלית בדמות ירידת ערך בתיהם עקב הקרבה לחוות האנטנות. עקב חששותיהם אלה הם בדקו את היתר הבנייה שניתן להקמת המתחם, וגילו, לטענתם, כי הוא ניתן שלא כדין וכי המתקן הוקם שלא כדין ושלא בהתאם לדיני התכנון והבנייה ולתוכניות החלות על השטח.

התושבים דורשים בעתירתם לבטל את היתר הבנייה שניתן לטענתם שלא כדין. עוד עם גורסים כי האנטנות אינן כלולות בתכנית המתאר הארצית למתקני שידור קטנים (תמ"א 36א), שהיא התכנית האחת והיחידה שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה למתקני שידור סלולריים. תמ"א 36א אוסרת להקים אתר שידור קרקעי באזור בנייה עירונית וכן בשטח הנמצא במרחק 100 מ' לכל הפחות מגבול השטחים המיועדים לבנייה.

עוד טוענים התושבים כי הם לא ידעו בזמן אמת על הכוונה להקים את המתקן, על הבקשה
לקבלת היתר בנייה שהגישו חברות הסלולר, על הדיונים שקיימה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ועל ההחלטה לתת את היתר הבנייה. "רק בדיעבד התחוור לנו שמתקן השידור אושר בוועדה המקומית כאתר שידור חלופי למוקד שידור אחר ברחוב חנה רובינא 12א שהעירייה ניסתה בזמנו להפסיק את פעילותו, ושלבסוף סוכם בין העירייה לחברות הסלולר שהחברות יקימו את מתקן השידור הנוכחי כמתקן חלופי ולצורך כך יגישו בקשה להיתר בנייה", אמרה בנדר, העומדת בראש מטה המאבק.

בחודש מאי הוקם מתקן השידור הגבוה ורק אז, כאשר החלו התושבים לראות אותו, נודע להם לראשונה על המתקן המוקם ליד בתיהם. אז הם גם קיבלו מהעירייה פרטים ראשונים על המתקן הסלולרי ועל הליכי הרישוי להקמתו. עם קבלת הפרטים החלו התושבים להתארגן למאבק בעירייה.

מהעירייה נמסר בתגובה: "בעקבות התנגדויות מצד התושבים החליטה העירייה להקפיא בשלב זה את היתרי הבנייה להקמת אנטנה בשטח פתוח עד להחלטת ועדת ערר בעניין. חשוב לציין כי האנטנה מיועדת להחליף אתר קודם שפעל בתוך דירת מגורים והיווה מטרד סביבתי, והוצאתה התאפשרה בתום מאבק ארוך שהובילה העירייה עם התושבים. המאבק הגיע לפתחו של בית המשפט אשר קבע כי יש למצוא אתר חלופי לאנטנות, והוא אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ומומחים מאיגוד ערים להגנת הסביבה".

לדברי איריס בנדר, מראשי המאבק, באתר ממשיכים לעבוד מדי יום, בניגוד למה שטוענת העירייה.