צילום: Shutterstock מכיוון שהעומס בבתי המשפט לתעבורה במחוז חיפה הוא הרב ביותר בהשוואה לשאר המחוזות, בחיפה פי שלושה נאשמים בעבירות תנועה בהשוואה לתל אביב מחכים מחכים למשפטם. בחיפה נפתחו ב-2015 26,197 תיקי תעבורה ו-27,247. נסגרו. בסוף 2015 נמצאו 15,687 תיקים בהמתנה לטיפול משפטי.

עבירות התעבורה הן אחד מסוגי העבירות הנפוצים ביותר בישראל: מדי שנה נפתחים עשרות אלפי תיקים בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ שבהם מטפלים 42 שופטי תעבורה בלבד, כך לפי נתוני הנהלת בתי המשפט שהתקבלו בעמותת אור ירוק. מסיבה זו עשרות אלפי נאשמים בעבירות תעבורה נשארים תלויים באוויר מדי שנה, ורבים מהם חותמים לבסוף על הסדרי טיעון מקלים שבין היתר מקלים גם על מערכת המשפט.

עוד עולה מהנתונים שהתקבלו באור ירוק כי חיפה הוא המחוז שבו מלאי תיקי התעבורה בשנת 2015 היה הגבוה ביותר. יתרה מזו, מבדיקת אור ירוק עולה כי משנת 2011 נמצאת חיפה באופן עקבי במקום הראשון במספר תיקי התעבורה הממתינים לטיפול משפטי. בנוסף ניתן לראות כי בעוד במחוזות צפון, חיפה ותל אביב חלה ירידה במספר תיקי התעבורה הממתינים לדיון משפטי, במחוזות המרכז, ירושלים והדרום דווקא חלה עלייה במספר התיקים.

מנכ"ל אור ירוק, שמואל אבואב: "העומס בבתי המשפט עלול להביא לעסקאות טיעון מקלות הפוגעות בהרתעה. על המדינה להגדיל את מכסת השופטים בתיקי תעבורה כדי לקצר את זמן ההמתנה למשפט. קיצור זמן ההמתנה עשוי להפחית את מספר עסקאות הטיעון המקלות שנסגרו בשל עומס התיקים".