צילום: shutterstock דו"ח המוסד לביטוח לאומי על העוני ממשיך להסעיר את המגזר הערבי בחיפה שבה כ-20% מהתושבים הם ערבים. לטענת ראשי המגזר הערבי, הערבים הם הקורבנות הבולטים ביותר של העוני. השבוע יצא מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בהאשמות חמורות כלפי ממשלת ישראל בטענה שמדיניות הממשלה היא האחראית להעמקת העוני בקרב משפחות וילדים ערבים.

בגילוי דעת שפירסם מנכ"ל מרכז מוסאוא, ג'עפר פרח, נכתב: "מדו"ח העוני של המוסד לביטוח לאומי עולה כי שיעור העוני של משפחות ערביות הוסיף לעלות מ-52.6% ב-2014 ל-53.3% ב-2015, וכך גם שיעור העוני של ילדים באוכלוסייה הערבית שעלה מ-65.5% בשנת 2014 ל-65.5% בשנה שעברה. המוסד לביטוח לאומי קובע כי המקור לכך הוא הירידה בהכנסה מעבודה (ובעיקר ירידה ניכרת בהכנסה מעבודה עצמאית)".

לדברי מרכז מוסאוא, במחוז נרשמה עלייה ניכרת של כ-30% בשיעור העניים הערבים, עלייה שנובעת מעלייה בשיעור העוני הכללי, ושיעור המשפחות העניות מגיע ל-22.6%. מנגד, בחיפה עצמה נרשמה דווקא ירידה בשיעור העוני. שנת 2015 התאפיינה בהמשך צמיחה, אם כי מואטת. המשק צמח בכ-2.5% והתעסוקה הוסיפה והתרחבה בכ-2%. השכר הריאלי עלה בכ-2.5% בעוד ששכרם של העובדים העניים נותר פחות או יותר ברמתו מהשנה הקודמת.

מצוקת הדיור בקרב הצעירים בשכונות הערביות היא לטענת רבים מכה מגזרית החוסמת את הדרך בפני רבים מהצעירים להגיע לדירה משלהם. יו"ר ועד שכונת הוואדי ויקטור חג'אר אמר כי הצעירים הערבים לא מצליחים לקבל משכנתה בשל הליכים ביורוקרטיים סבוכים החוסמים את הדרך לקבלת משכנתה לדירה כשאר הצעירים בישראל.

פרח הוסיף כי מרכז מוסאוא התריע על ההחמרה: "העוני בחברה הערבית הוא מדיניות מכוונת. הסחבת באישור תכניות מתאר יישוביות גורמת לבנייה ללא היתר והבנקים לא מעניקים משכנתאות. חוק האזרחות מונע מאלפי בני זוג לעבוד. היעדר אזורי תעשייה ביישובים הערבים היא החלטה מכוונת של משרדי האוצר והכלכלה. החברה הערבית, ובכלל זה הנשים, מחפשת עבודה, אך המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל מתעלמת מהפוטנציאל של נשים וצעירים ערבים".

המרכז קרא לחברי הכנסת לערוך שינויים רציניים בהצעת תקציב המדינה שמונחת בימים אלה על שולחן ועדת הכספים של הכנסת. זאת כדי לאפשר שילוב נשים וצעירים בתעסוקה, בניית בתי ספר, הקמת אזורי תעשייה, הנגשת שירותי בריאות ורווחה וסיוע לזוגות שנפגעו מחוק האזרחות.