צילום: Shutterstock שופט בית משפט השלום בחיפה אורי גולדקורן דחה תביעה שהגישה תושבת העיר נגד חברת הביטוח מנורה בגין נזקים שנגרמו לטענתה לדירתה ברחוב הלל מהצפות של מי גשמים בסערה של חורף 2015. בית המשפט קיבל את טענת חברת מנורה כי בשל מסירת מידע כוזב והגשת תביעת סרק, שמטרתה להתעשר על גבה שלא כדין, יש מקום לדחות את התביעה. בית המשפט גם חייב את התובעת בהוצאות שכר טרחת עורכי דין בסך 2,000 שקלים בצירוף הפרשי הצמדה.

התובעת העריכה תחילה את הנזקים בסכום כולל של יותר מ-70 אלף שקלים. בדו"ח השמאי מטעם חברת הביטוח הוערך סכום השיפוי ב-8,736 שקלים בלבד, אך דו"ח שמאי מטעם התובעת העריך את הנזק ב-51,300 שקלים.

חברת הביטוח טענה כי שולמו לתובעת 9,696 שקלים בניכוי השתתפות עצמית בהתאם למכתבים ששלחה והערכת השמאי, ולמרות זאת היא הגישה ב-17 בספטמבר 2015 תביעה נגד חברת מנורה לפיצוי בסך 41,605 שקלים. ההפרש בין מה ששולם לה למה שקבע השמאי מטעמה בתוספת הוצאות על צביעת הדירה בסך 2,500 שקלים ושכר טרחת השמאי בסך 1,534 שקלים.

באי כוחה של חברת הביטוח מנורה, עו"ד דן סביון ויאסר שאהין ממשרד יוסף ישורון ושות', טענו בכתב ההגנה כי יש מקום לדחות את תביעת הסרק, לטענתם, שכן אין כל קשר בין הנזקים שנטענו בדיעבד לבין הנזק המצומצם שאכן נגרם לדירה. לטענתם, שולמו לתובעת הכספים המגיעים לה בהתאם לחוות הדעת של השמאי מטעם חברת מנורה.

עוד טענו עורכי הדין של חברת הביטוח כי רובה של התביעה, 70% מהסכום שנתבע, נשען על הטענה חסרת הבסיס כי יש לרצף מחדש את הדירה, טענה שלא גובתה בחוות דעת מומחה כמתחייב בחוק וכי אין מקום לתת אמון בחוות דעתו של שמאי הנתבעת אשר ביקר בדירה חודשיים לאחר ההצפות. בסופו של דבר קיבל השופט גולדקורן את טענות הנתבעת, ודחה כאמור את התביעה.